Onderzoeksrapport: "Leiden terecht gestopt met Huis van de Sport"

Het Huis van de Sport, een ambitieus plan voor een multifunctioneel sportcomplex in de Mors, had niet gerealiseerd kunnen worden zonder een subsidie van 20 miljoen euro. Dat concludeert Adviesbureau Fakton dat de afgelopen maanden in opdracht van de gemeente Leiden onderzoek deed naar het stopzetten van de aanbestedingsprocedure voor het Huis van de Sport. Dat is weliswaar fors minder dan een tekort dat kon oplopen tot meer dan 55 miljoen waar het Leidse college vanuit ging toen de stekker uit het project werd getrokken, maar maakt het project niet haalbaarder. Het besluit om te stoppen was dan ook terecht, zo valt in de hoofdconclusie van het rapport te lezen.

Volgens Fakton heeft de gemeente tijdens de procedure de eisen aan de marktpartijen verzwaard. Daardoor werd het project nog minder haalbaar. Met name de eis dat er 670 extra parkeerplaatsen werden gevraagd, leidde tot een zo forse kostenverhoging dat realisatie niet meer mogelijk was. Ook de eis dat een te selecteren ontwikkelaar pas mocht starten met het bouwen van de woningen binnen het plan, nadat de topsporthal was gerealiseerd, zorgde ervoor dat het plan niet meer de financieren was. De opbrengst uit de verkoop van die woningen waen een belangrijke kostendrager in het project.

Volgens Fakton heeft de gemeente ten onrechte geen rekening gehouden met de kosten die het niet doorgaan van het Huis van de Sport met zich meebrengt. In dat geval moeten immers bestaande sportvoorzieningen blijven en dat kost naar schatting vijf tot tien miljoen euro. Fakton kwalificeert het niet tijdig vaststellen van de financiële kaders als een ernstige procesfout. Ook heeft Fakton keiharde kritiek op de eis van de gemeente dat de winnende marktpartij allerlei niet beheersbare risico’s zou moeten overnemen van de gemeente. Volgens Fakton getuigt die eis van gebrek aan realiteitszin bij de gemeente en van disproportioneel risicomijdend gedrag.

Ook de drie marktpartijen die op het moment van het stoppen van de procdure nog in de race waren, krijgen een veeg uit de pan van Fakton. De beweringen van vertegenwoordigers van die drie consortia dat het huis van de Sport wel degelijk binnen de door de Leidse raad gestelde kaders kan worden ontwikkeld, kloppen volgens Fakton niet. Die beweringen zijn volgens de onderzoekers sterk gebaseerd op veel te rooskleurige parkeeropbrengsten. Bovendien gaan ze uit van forse wijzigingen in de uitgangspunten waarover intensief onderhandeld had moeten worden.

Overigens vindt Fakton wel dat de gemeente verder had moeten praten met de marktpartijen. Nu werd na slechts één consultatiegesprek per partij, geconcludeerd dat het project voor de gemeente te risicovol was. Die conclusie blijkt achteraf terecht, maar werd toen getrokken op basis van te weinig informatie.

Vanmiddag om 13.30 uur reageert het college tijdens een persconferentie op het rapport.

Leiden Sport huisvandesport


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×