Hart van de Slaaghwijk krijgt facelift

Een stuurgroep met daarin de gemeente Leiden en de woningbouwcorporaties Portaal en De Sleutels werken aan plannen voor de Slaaghwijk. Vooral het gedeelte met hoogbouw heeft een imagoprobleem. De wijk is niet aantrekkelijk en ook achter de voordeur is veel mis. Vorige maand is een project gestart om aan dat laatste iets te doen. De komende tijd moet duidelijk worden wat er precies met de wijk zelf gaat gebeuren. Een eerder afgesproken gebiedsvisie komt er niet. Wel een toekomstperspectief met concrete uitvoeringsprojecten, zo vertelde Portaal-directeur Klap gisteravond tijdens een presentatie aan de raadscommissie Onderwijk & Samenleving. Daarbij hoort in elk geval een ‘renovatie op hoog niveau’ van de Reiger-, Uilen- en Smellekenhorst en een herinrichting van het middengebied bij het Valkenpadplein. Sloop van de Sperwerhorst wordt daarbij op termijn niet uitgesloten.

In het gebied tussen het Valkenpad, het Uilenpad, het Roekenpad en de Sperwerhorst is nu niet optimaal ingericht. Het vormt volgens de stuurgroep een barriëre in de wijk met hekken en struiken. Daardoor was er in het verleden veel overlast van jongeren en ook de veiligheid liet te wensen over. De inzet van streetcoaches en extra aandacht van de politie heeft wel tot verbeteringen geleid, maar het gebied blijft onaantrekkelijk.

Het plan is om de bestaande gebouwen te vervangen door een nieuw schoolgebouw en allerlei voorzieningen. Om die deels onrendabele investeringen haalbaar te maken wil portaal bovenop die nieuwe voorzieningen een aantal koopwoningen bouwen. Ook vraagt Portaal de gemeente Leiden om een miljoen euro bij te dragen uit de zogenaamde ISV-gelden (Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing). Het middengebied moet na de herinrichting een groot openbaar ‘Hart van de Slaaghwijk’ worden.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×