De wijkverening Vlietpoort maakt zich ernstige zorgen over extreme geluidsoverlast die volgens de bewoners het gevolg zal zijn van een keuze voor de Churchill Avenue.

Besluit RijnlandRoute mogelijk verder vertraagd

De aanvullende onderzoeken die de Provincie Zuid-Holland laat uitvoeren om de twee overgebleven varianten van de RijnlandRoute beter te kunnen vergelijken, gaan mogelijk voor een verdere vertraging in de besluitvorming zorgen. Dat schrijft gedeputeerde Ingrid de Bondt in een brief aan Provinciale Staten. Op 24 augustus kwam de commissie voor de m.e.r. met een tussentijds advies, waarin werd gesteld dat aanvullend onderzoek noodzakelijk is. Om welk onderzoek het precies gaat, overlegt de provincie momenteel met de genoemde commissie. De Bondt: “Daaruit komen mogelijk nog aanvullende werkzaamheden die de planning kunnen beïnvloeden.”

Het was de bedoeling dat de provincie in april volgend jaar een definitieve keuze zou maken tussen de buitenom-variant ‘Zoeken naar Balans’ (ZnB) en de ‘Churchill Avenue’ (CA). Om zo min mogelijk tijd te verliezen gaat de provincie eind dit jaar beginnen met het voorbereiden van twee Provinciale Inpassingsplannen (PIP’s) tegelijk. Een voor ZnB en een voor de CA. Zodra provinciale staten heeft gekozen over welk tracé de RijnlandRoute gaat lopen, zet de provincie het PIP voor het afgevallen tracé stop. In de nieuwe planning van de provincie wordt het inpassingsplan voor het winnende tracé medio 2013 vastgesteld.

Tenslotte laat De Bondt nog weten dat de komende periode nauw overleg zal worden gevoerd met het Team Churchill Avenue (TCA). Leden van dat team hebben deelgenomen aan werksessies over de optimalisaties van de knoop Leiden West (dat is de aansluiting met de A44) en er zal de komende tijd een tweewekelijks overleg zijn tussen het provinciale projectteam en het Team Churchill Avenue.

Inmiddels trekken bewoners van de wijk Vlietpoort fel van leer tegen die CA-variant. In een brief aan de gedeputeerde schrijven ze deze week extreme geluidsoverlast te verwachten als de RijnlandRoute dat tracé gaat volgen. De door het TCA aangekondigde aanpassingen voor een betere tunnelmond op de plek waar de weg boven de grond komt (bij de Europaweg achter Vlietpoort) berusten volgens de wijkvereniging Vlietpoort op drijfzand. De 27 miljoen die daarvoor nodig zou zijn, is niet in de ramingen opgenomen, zo heeft de wijkvereniging vernomen tijdens overleg met de provinciale projectgroep.

Verder zijn de Vlietpoortbewoners teleurgesteld over de informatievoorziening rond de discussie over het te kiezen tracé: “Het nieuws over de ontwikkeling van de plannen wordt beheerst door actievoerders. Bij de publicitaire orkaan die zij ontketenen, valt de informatielijn tussen de verantwoordelijke overheid (Provincie) en de bewoners van Leiden Zuid-West, Stevenshof en Voorschoten geheel in het niet. Aan het eind van de rit zouden het echter wel eens deze bewoners en de Provinciale overheid kunnen zijn, die de lasten moeten dragen als de oplossing slechter uitpakt dan in de informatievloedgolf is voorgespiegeld. En die kans lijkt niet gering.’

Advertentie

Leiden Regio RijnlandRoute


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×