Directeur Bertien Minco van het Jeugdcultuurfonds kwam woensdagavond over de mogelijkheden van het fonds vertellen tijdens een cultuurdebat dat GroenLinks Leiden hield in het Scheltema Complex.

Leiden sluit aan bij Jeugdcultuurfonds

Per 1 januari 2012 kunnen Leidse kinderen in een achterstandspositie een beroep doen op het Jeugdcultuurfonds (JCF). De gemeente stelt daarvoor 50.000 euro per jaar beschikbaar. Dat zou voldoende moeten zijn om de ongeveer 200 kinderen die er naar verwachting gebruik van willen maken een bijdrage van 350 euro te geven om deel te nemen aan culturele activiteiten. Het gaat daarbij om het actief volgen van bijvoordeeld dans- of muziekles. De vergoeding is niet bedoeld voor zaken als entreekaartjes. Daarvoor bestaat al een declaratieregeling voor Leidse minima. Het JCF in Leiden komt er dankzij een initiatiefvoorstel van GroenLinks.

Hoe Leiden het Jeugdcultuurfonds precies gaat invullen, wordt de komende weken uitgewerkt, maar volgens wethouder Jan-Jaap de Haan (CDA, cultuur) wordt aangesloten bij de invulling die de landelijke organisatie van het JCF. Organisatorisch wordt aangehaakt bij het provinciale loket van het Jeugdsportfonds waar Leiden eerder dit jaar ook aan mee is gaan doen. Bij het instellen van dat sportfonds was het de PvdA die de kar trok.

Volgens directeur Minco van het JCF zijn er in heel Nederland zo’n 350.000 kinderen (in Leiden zo’n 2.000) tussen de 8 en 12 jaar die in aanmerking kunnen komen voor financiële ondersteuning. In praktijk maakt zo’n 10% er ook daadwerkelijk gebruik van. De aanvragen lopen via basisscholen en verenigingen. Ouders kunnen niet zelfstandig een aanvraag indienen, het geld gaat rechtstreeks naar de instelling die de culturele dienst verleent. Aanvragen worden binnen een week of drie afgehandeld.

Het Jeugdcultuurfonds is ontstaan als een spin-off van het Jeugdsportfonds. Dat kwam er op initiatief van een bewoner uit de Bijlmer die een inzamelingsactie startte om een jongentje dat in 1992 de vliegtuigramp in die wijk had overleefd op voetbal te kunnen laten gaan. Het Schipholfonds stortte destijds de eerste substantiële bijdrage.

Cultuur Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×