Naast Bakker zaten ook onderzoeker Lex Herweijer van het Sociaal Cultureel Planbureau, Henk Lardee (directeur OBS de Viersprong), Carolien de Groot (directeur JES Rijnland) en VVD-raadslid Paul Laudy in het panel. (Foto: Eline Levering).

Politiek café over zwarte scholen

Is onderwijssegregatie in Leiden een probleem en zo ja, wat is dan de beste aanpak hiervan? Dit waren vragen die zondagmiddag aan bod kwamen bij het politiek café van GroenLinks Leiden in sociëteit De Burcht. De deelnemers aan het debat, politici, ouders, schooldirecteuren en leden van de schoolbesturen, waren het over die eerste vraag vrij snel eens: onderwijssegregatie is in Leiden een probleem. De aanpak ervan zorgde echter voor meer hoofdbrekens.

Bij monde van raadslid Stéphanie Bakker pleit GroenLinks Leiden voor een centraal aanmeldingspunt om ouders een eerlijkere kans te geven hun kind op de gewenste school geplaatst te krijgen. Bakker: “Uitgangspunt blijft uiteraard de voorkeur van de ouders, maar bij overinschrijving op een bepaalde school zou niet meer de duur van de aanmelding, maar de afstand naar school leidend moeten zijn”.

Niet alle panelleden werden even enthousiast van het plan van GroenLinks. Zo werd ter sprake gebracht dat als alle kinderen in hun eigen wijk naar school gaan een school juist nog ‘zwarter’ of ‘witter’ zou kunnen worden. De VVD vond een centrale aanmelding zelfs een oplossing voor een niet-bestaand probleem.

Tijdens het debat bleek de keuzevrijheid van ouders een heikel punt. De argumenten van GroenLinks dat die keuzevrijheid ook bij een centrale aanmelding leidend blijft en op dit moment ook lang niet alle ouders een plekje op de school van hun eerste keuze weten te bemachtigen deed aan dat gevoel niets af. Op basis van de reacties beraamt GroenLinks zich op verdere stappen. Want naast de kritische geluiden kwam er ook van veel kanten steun voor het idee dat een tweedeling in het basisonderwijs een onwenselijke situatie is.

Advertentie

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×