Leids aanvalsplan tegen terugloop consumentenbestedingen binnenstad

Consumenten kopen steeds meer via internet en steeds minder in fysieke winkels. Dat is een belangrijke reden voor de sterke toename van de winkelleegstand in de Randstad. Het functioneren van veel binnensteden en dorpscentra staat sterk onder druk. Dat zijn de belangrijkste uitkomsten van het Koopstromenonderzoek Randstad 2011 dat vandaag bekend is gemaakt. De cijfers bevestigen de zorg van de Kamers van Koophandel over de ontwikkeling van de detailhandel. Zij roepen betrokken overheden op tot meer regie op de winkelplanning.

Dat is precies wat Leiden gaat doen met een hele serie maatregelen. Zo wil de gemeente het verhelen van panden in het kernwinkelgebied makkelijker maken, zodat grotere ketens in de Leidse binnenstad terecht kunnen. In het nieuwe Aalmarkt plan zijn al een aantal van die megawinkels opgenomen. Zo krijgt modezaak Sting daar een winkel van 3000 m². Ook worden historische gevels in het centrum opgeknapt en verdwijnen ontsierende reclame-uitingen. Begin volgend jaar gaat bij het Centrummanagement bovendien een proactief accountmanager aan de slag die als een soort matchmaker voor moet gaan zorgen dat de juiste winkels zich in de juiste panden vestigen en doet Leiden er alles aan om zo snel mogelijk extra parkeerplaatsen te realiseren. Ook de bereikbaarheid van de stad is een belangrijk speerpunt.

Dat sluit allemaal naadloos aan op de verschuiving in de focus van de consument. Van even snel iets kopen, naar winkelen in een omgeving die er mooi uit ziet en waar van alles te doen is. Daarin ziet wethouder Strijk (Economische Zaken) dan ook flinke kansen voor Leiden: “We zijn daarin natuurlijk veel sterker dan bijvoorbeeld Leidschenhage.”

Het koopstromenonderzoek Randstad wordt eens in de vier jaar uitgevoerd, mede in opdracht van de Kamers van Koophandel in de provincies Noord- en Zuid-Holland, Utrecht en een gedeelte van Flevoland. Een kleine 70.000 consumenten is ondervraagd over hun koopgedrag. Uit het onderzoek blijkt dat het totale winkeloppervlak in de Randstad in de afgelopen zeven jaar met 1,2 miljoen m² is gegroeid tot ruim 11,9 miljoen m². Een groei van 12%.

In het totale onderzoeksgebied is, verdeeld over 4.930 winkels, ongeveer 870.000 m² aan leegstaand winkelvloeroppervlak te vinden. Dat is zo’n 9% meer dan in 2004. Overaanbod en internet zijn daarvoor de belangrijkste verklaring. Internet is als aankoopkanaal spectaculair gegroeid, zeker in de niet-dagelijkse sector (met een factor 14 in vergelijking met 2004).

Advertentie

Leiden Regio


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×