Milieudienst: "Luchtkwaliteit Morsweg gebaat bij bomenkap"

De luchtkwaliteit op de Morsweg wordt mogelijk beter als de bomen op het Morspoortterrein zijn gekapt. Dat staat in een memo van de Omgevingsdienst West-Holland (voorheen de milieudienst) dat op tafel kwam tijdens het kort geding van Wijkvereniging Transvaal tegen de gemeente over de kap van de bomen. “Het kan zelfs zo zijn dat juist door de kap van deze bomen de windsnelheid op het parkeerterrein en op de weg daarlangs toeneemt, waardoor de uitlaatgassen beter worden verspreid. Hierdoor kan de luchtkwaliteit zelfs iets verbeteren”.

Overigens heeft de rechter bij het beoordelen van de kapvergunning niet gekeken naar de mogelijke invloed op de luchtkwaliteit. “De vraag of door het kappen van de bomen de luchtkwaliteit nadelig wordt beïnvloed valt buiten het wettelijk kader waarbinnen kapvergunningen beoordeeld moeten worden. De grondslag voor de weigering dan wel verlening van de kapvergunningen is enkel gelegen in de Bomenverordening”, zo valt in het vanmiddag bekend gemaakte vonnis te lezen.

Advertentie

Leiden Morspoortgarage


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×