Reistijd wordt leidend bij plannen bereikbare stad

De RijnlandRoute, RijnGouwelijn, Ringweg Oost en tal van andere grote infrastructurele projecten waar in Leiden al jaren over wordt gesproken komen nog voor de zomer samen in één groot plan voor de Verkeerskundige Hoofdstructuur van de sleutelstad. Vanavond praat wethouder Strijk (D66, verkeer) de gemeenteraad bij tijdens een ‘benen-op-tafel’ sessie waar zijn ambtenaren een uitgebreide presentatie zullen geven. Daarin wordt een eindbeeld geschetst voor 2020. Tegen die tijd moet elke economische hoofdlocatie in de Leidse aggloreratie binnen 15 minuten bereikt kunnen worden vanaf de snelwegen A4 en A44. Ook de inwoners worden niet vergeten. De maximale reistijd vanuit de verschillende Leidse wijken naar de snelwegen mag met de auto maximaal 25 minuten zijn. Per openbaar vervoer moet het Centraal Station altijd binnen een half uur bereikt kunnen worden. Inclusief het naar de bushalte lopen. Voor alle reistijden moet bovendien een betrouwbaarheid gelden van 95%. De reistijd is nu vaak niet te lang, zo blijkt uit gegevens die de gemeente kocht van navigatieboer TomTom, maar de kans op een langere reistijd is wel veel te groot.

Robert Strijk licht de Leidse bereikbaarheidsplannen voor de periode tot 2020 toe.

Niets doen is volgens Strijk geen optie: “De bereikbaarheid verslechtert sterk richting 2020 als we nu geen ingrepen doen”. Voor alle plannen kan de gemeente putten uit verschillende financiële bronnen. Voor de RijnlandRoute is 1,1 miljard beschikbaar, voor de RGL 400 miljoen. De Ringweg Oost staat al jaren voor 160 miljoen ingeboekt en dan heeft Leiden ook nog de reguliere budgetten voor de periode tot 2020. Ook in de NUON-pot zit nog zo’n negen miljoen voor bereikbaarheid.

Nieuwe maatregelen die Leiden de komende zeven à acht jaar wil nemen zijn verder het doortrekken van de N11 vanuit Alphen, langs het spoor, naar de Kanaalweg (die in de toekomst deel uit gaat maken van de Ringweg Oost). De impact daarvan wordt de komende maanden onderzocht, maar Strijk verwacht dat vooral de Hoge Rijndijk daarmee wordt ontlast. Omdat zowel het rijk als de provincie wel wat zien in die verlengde N11, hoopt de gemeente dat uit die hoek wordt meebetaald aan de weg. Ook komen er 30-kilometerzones in de binnenstad. Voor bussen wordt de maximumsnelheid 25 kilometer per uur.

Regionaal wordt het ov ook aangepakt. Op die manier moet er een robuust ov-netwerk binnen Holland rijnland ontstaan met bus-corridors van Leiden Centraal naar Katwijk, Leiderdorp, Zoetermeer en Alphen aan den Rijn. Fietsers krijgen ook ruim baan. De gemeente wil op termijn dat op (middel)lange afstanden het fietsgebruik met 10% toeneemt. Om dat te bevorderen worden fietsroutes en stallingsmogelijkheden verbeterd.

De komende maanden wil Strijk met alle partners in gesprek over het totaalplan dat nu wordt uitgewerkt. Dat zijn naast partijen in de stad zelf ook de buurgemeenten, Holland Rijnland en de Provincie Zuid-Holland. Bewoners worden in mei geinformeerd tijdens speciale bijeenkomsten. In juni buigt de gemeenteraad zich over het totaalplan.

Uitgangspunt van alle maatregelen is volgens Strijk dat niemand er slechter van wordt. Volgens de wethouder betekent dat dat er geen verbeteringen worden doorgevoerd die ten koste gaan van de bereikbaarheid. “Iedereen moet er beter van worden”.

Leiden Regio


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×