Het Singelpark is een belangrijk onderdeel van het plan voor de binnenstad. Het hele singelgebied moet een doorlopend park worden, dat door bruggen wordt verbonden. Ook het water zal overal bevaarbaar moeten zijn. (Kaart: Gemeente Leiden)

Leidse binnenstadvisie definitief vastgesteld

De structuurvisie ‘Verder met de Binnenstad’ is definitief vastgesteld. De inspraakreacties zijn verwerkt en de visie is op enkele punten aangepast. ‘Verder met de Binnenstad’ is een uitwerking van de Structuurvisie 2025 en richt zich op de ontwikkeling van de binnenstad. Het probeert een kader te bieden waarin voornamelijk ontwikkelaars hun plannen kunnen plaatsen. Hiertoe worden sfeergebieden aangewezen in de stad, waarin een bepaald type voorziening een hoofdrol speelt. Het plan richt zicht echter niet alleen maar op bebouwing, maar houdt ook rekening met evenementen.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×