Cursussen voor ouderen bij universiteit en Hogeschool Leiden

Het HOVO (Hoger Onderwijs voor Ouderen) van de Universiteit Leiden, gaat samen met Hogeschool Leiden cursussen voor ouderen aanbieden. Afgelopen woensdag werd daartoe een overeenkomst getekend tussen de hogeschool en de universiteit. HOVO wordt al bijna 20 jaar verzorgd door Universiteit Leiden. Het cursusaanbod van de universiteit voor ouderen, richt zich voornamelijk op beschouwelijke onderwerpen binnen de geesteswetenschappen – geschiedenis, talen en culturen, filosofie -, aangevuld met onderwerpen uit de gedragswetenschappen, geneeskunde en de natuurwetenschappen. De bedrijfs- en praktijkgerichte invalshoek van de juridische cursussen van Hogeschool Leiden is daarop een goede aanvulling. De hogeschool biedt met het Centrum Management en Bedrijf een tweetal cursussen voor de doelgroep 50+ aan: `Het rechtstelsel in Nederland’ en `Europa en de Nederlandse burger’.

De cursussen van Hogeschool Leiden worden gegeven in het gebouw van de hogeschool aan de Zernikedreef, de universitaire cursussen blijven in de verschillende gebouwen van de Universiteit Leiden. Half juni presenteert HOVO zijn complete cursusaanbod voor komend najaar. Meer informatie staat op www.hovo.leidenuniv.nl en www.hsleiden.nl/professionals

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×