Het AB stemt in met het tracé

Het Algemeen Bestuur (AB) van de regio Holland Rijnland stemt met een ruime meerderheid in met de keuze van Gedeputeerde Staten (GS) van de provincie Zuid-Holland voor het tracé voor de Rijnlandroute: ‘Zoeken naar Balans optimaal’. Hoewel wordt erkend dat de gevolgen voor dit tracé behoorlijk zijn heeft het AB met 106 van de 114 stemmen de keuze van de GS gesteund.

Het tracé is volgens het AB en de GS noodzakelijk voor de bereikbaarheid van de regio. Niets doen is geen optie, want zonder investeringen kan de regio zich niet verder ontwikkelen.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×