1,3 Miljoen voor herstructurering De Waard

De provincie heeft in totaal vijf miljoen euro beschikbaar gesteld aan Rotterdam, Leiden, Zwijndrecht en Hardinxveld-Giessendam om een aantal verouderde bedrijventerreinen te kunnen opknappen en te herstructureren. Daarmee is een einde gekomen aan het verstrekken van de zogeheten Uitvoeringssubsidie Herstructurering Bedrijventerreinen (UHB). Vanaf 1996 tot en met 2012 is er door de provincie voor in totaal € 150 miljoen aan UHB-subsidies beschikt aan gemeenten. Van dat bedrag ging 1,3 miljoen naar Leiden die het kan gebruiken voor Industrieterrein De waard.

De provincie geeft de komende jaren alleen nog subsidie aan gemeenten en ondernemersverenigingen om plannen op te kunnen stellen om bedrijventerreinen te herstructureren (planvormingssubsidie). De voorwaarden voor planvormingssubsidie zijn per 1 juli 2012 aangescherpt. De uitvoering van de herstructurering via UHB-subsidie wordt niet meer gesubsidieerd. Om de uitvoering van herstructureringsprojecten te blijven stimuleren, onderzoekt de provincie andere manieren om deze projecten te financieren, bijvoorbeeld door een grote financiële inbreng van private partijen.

Er resteert nog een bedrag van circa € 100 miljoen aan UHB-subsidie dat is toegezegd aan gemeenten maar nog niet is uitgegeven doordat projecten nog niet in zijn geheel zijn uitgevoerd. De provincie ziet erop toe dat projecten niet te lang vertragen of uitvallen. Het doel is om deze collegeperiode 600 hectare bedrijventerreinen – circa 900 voetbalvelden – te herstructureren en te laten opleveren door gemeenten die eerder UHB-subsidie ontvingen.

De provincie heeft vorige week de laatste UHB-subsidie beschikbaar gesteld aan de gemeenten Leiden (€ 1,3 miljoen), Rotterdam (€ 1,3 miljoen), Zwijndrecht (€ 1,7 miljoen) en Hardinxveld-Giessendam (€ 650.000). Het gaat om herstructurering van de respectievelijke bedrijventerreinen De Waard, Waalhaven Pier 2, Groote Lindt (2 deelprojecten) en Bovenhardinxveld. Op bedrijventerrein Groote Lindt in Zwijndrecht bracht gedeputeerde Govert Veldhuijzen vorige week een werkbezoek en overhandigde de subsidie symbolisch aan wethouder Elbert Vissers.

Leiden Regio


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×