Omwonenden keken van de week vreemd op toen in opdracht van Ons Doel mannen in witte pakken een leegstaande woning aan de Wevershof onder handen namen. (Foto: Roderik Dernison).

Ons Doel verrast door asbest in Wevershof

De vondst van een plaatje asbest onder een granieten badkamervloer heeft voor de nodige consternatie gezorgd in de Wevershof. Mannen in witte pakken, afzetlinten en onheilspellende posters op de deuren deden omwonenden het ergste vrezen. Zeker na de recente asbestvondsten waarbij hele woonblokken werden geevacueerd. Zover zal het in Leiden niet komen. Manager Wonen Erik Olijerhoek van Woningstichting Ons Doel – eigenaar van de woningen – gaat er vooralsnog van uit dat alleen in de bewuste woning asbest is verwerkt. Mogelijk bij herstelwerkzaamheden in het verleden. Voor de zekerheid worden de andere woningen aan de Wevershof wel onderzocht.

Erik Olijerhoek van Ons Doel over de vondst van asbest in een woning aan de Wevershof.

Zo’n asbestonderzoek in het hele woningbestand van Ons Doel is vijf weken geleden afgerond. Huurders van woningen waar asbest werd aangestroffen, zijn per brief ge├»nformeerd. Dat gold niet voor de Wevershof, omdat Ons Doel zelf ook niet wist dat er asbest in die huizen kon zitten. Zo’n brief komt er binnen enkele weken alsnog, als de uitkomsten van het nieuwe onderzoek beschikbaar zijn.

Volgens Olijerhoek gaat Ons Doel de asbesthoudende delen niet meteen weghalen. Dat gebeurt alleen als een woning leegkomt en gereed wordt gemaakt voor nieuwe huurders. Het gevaarlijke ‘losgebonden asbest’ komt in Leidse corporatiewoningen niet meer voor. Dat is door de corporaties in de afgelopen jaren al verwijderd. Het in de bouw veel toegepaste ‘hechtgebonden asbest’ zit nog wel in veel woningen. Het gaat daarbij vooral om asbest op plaatsen waar bewoners zelf niet bij kunnen komen. Bijvoorbeeld in rioolpijpen of stortkokers.

Zo’n twee keer per maand komt Ons Doel wel in actie om asbesthoudend materiaal uit Leidse huurwoningen te verwijderen. Bij mutaties of bijvoorbeeld omdat er beschadigingen zijn ontstaan, waardoor er alsnog gevaar kan ontstaan voor de bewoners.

Huurders met vragen kunnen contact opnemen met Ons Doel of via de website een speciale asbestbrochure raadplegen.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×