Hogeschool Leiden kiest voor pas op de plaats

Met het nieuwe instellingsplan ‘Talent voor talent’ kiest de Hogeschool Leiden voor een bijzondere opdracht: stabilisatie in combinatie met groei. De leidraad voor de komende vier jaar is talentontwikkeling van studenten, docenten en medewerkers. Ook wil de Hogeschool de aanwas van nieuwe studenten beperken.

Anke van Vuuren, directeur van de cluster Management en Bedrijf van de hogeschool, licht het plan toe: “Het gaat goed met de Hogeschool Leiden, maar we willen dat het goed blijft. Groei betekent niet alleen meer studenten, maar ook meer docenten. We zijn in tien jaar tijd twee keer zo groot geworden. Er komt een tijd dat je dat moet normaliseren. Wij vinden dat die tijd nu is aangebroken. Dat we ons kunnen richten op de kwaliteit van het onderwijs, en minder hoeven bezighouden met weer uitbreiden en weer nieuwe docenten inwerken. We halen zo bewust de druk van de ketel voor de organisatie.”

De hogeschool gaat verschillende instrumenten inzetten om de groei te remmen, zoals een bindend studieadvies. “Daar werken we al heel lang mee. Dat is het advies aan het eind van het eerste jaar. Heb je te weinig punten, krijg je een negatief bindend studieadvies en moet je de opleiding verlaten. Wat wij willen is dat mensen binnen vier jaar hun opleiding halen, een sterk inhoudelijke opleiding. We gaan nog sterker inzetten op begeleiding, zowel in voorlichting als in het eerste jaar. Daar staat een hoge eis aan de studenten tegenover: ze zullen de norm moeten halen. Ze krijgen de kans, we helpen ze, maar ze moeten het zelf doen. Zo houd je studenten met motivatie over.”

Een ander middel is het invoeren van een numerus fixus voor bepaalde studies. “Het beperken van studenten bij bepaalde opleidingen hangt af van diverse factoren. Zo kijken we of er vraag is naar studenten uit een bepaalde richting en dus hun kansen op de arbeidsmarkt. Ook moet de kwaliteit van het onderwijs natuurlijk gegarandeerd zijn.”

Om studenten goed te laten aansluiten op die arbeidsmarkt, werkt de Hogeschool Leiden samen met bedrijven uit de regio. Van Vuuren: “Zo weten we wat we in de opleiding moeten meenemen, waar behoefte aan is in de markt. Ook komen mensen uit de beroepspraktijk naar de hogeschool, als gastdocent of als docent.”

Daarnaast werkt de hogeschool aan meer profiel door zich te richten op de thema’s Jeugd, Life Science en Gezondheidszorg. “Met Life Science sluiten we aan op de mogelijkheden die het Biosciencepark in Leiden biedt. Ook zorg is groot in deze regio. En Jeugd is altijd al een expertise geweest van de Hogeschool Leiden.”

Advertentie

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×