Diogenes steunt restauratie schoorsteen Timp

De kans dat de schoorsteen van de voormalige koekjesfabriek van Timp tussen de Haarlemmerstraat en de Oude Rijn kan worden gerestaureerd, is iets toegenomen. Diogenes heeft toegezegd een financiële bijdrage te zullen leveren. Behoud van deze fabrieksschoorsteen is belangrijk vanwege zijn unieke karakter. Het is de laatst overgebleven schoorsteen in Nederland met een ruitvormige decoratie van gekleurde bakstenen. Tot voor kort stond er een vergelijkbare schoorsteen in Utrecht, maar die is gesneuveld. De restauratie kost ongeveer € 95.000. De gemeente stelt een subsidie van € 47.500 beschikbaar, op voorwaarde dat de eigenaar van de schoorsteen medefinanciers zoekt.

Voorzitter Laurens Beijen van Diogenes hoopt dat andere fondsen het voorbeeld zullen volgen.

De Stichting Diogenes Leiden heeft besloten om een bijdrage van € 5.000 toe te zeggen. Dat is een afwijking van de regel dat Diogenes alleen monumenten restaureert die de stichting zelf in eigendom heeft. Daarbij is rekening gehouden met het unieke karakter van de schoorsteen en met het feit dat hij dicht bij twee panden van Diogenes aan de Oude Rijn staat. Diogenes hoopt  dat deze toezegging andere partijen stimuleert om ook een bijdrage te leveren. 

Advertentie

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×