'Een tikkeltje gek' is de slogan van Toco Loco. Een tikkeltje hardleers lijkt meer van toepassing.

Cocktailbar Toco Loco is vergunning kwijt

Burgemeester Lenferink heeft de drank- en horecavergunning van café Toco Loco aan de Oude Vest 85 ingetrokken. “Door het voortdurend niet voldoen aan wet- en regelgeving en de daarmee gepaard gaande overlast is sprake van een verstoring van de openbare orde”, zo laat de burgemeester weten. De gemeente ontving een aanhoudende stroom aan meldingen bij de horecaklachtenlijn en bij de politie zijn diverse meldingen binnengekomen.

De Omgevingsdienst West-Holland heeft forse geluidsoverschrijdingen gemeten. Sinds juli vorig jaar zijn er diverse dwangsomprocedures vanwege geluidsoverlast geweest die vervolgens al vier keer hebben geleid tot het verbeuren van een dwangsom. Afgelopen maart is op grond van de aanhoudende geluidsoverlast ook al een vervroegde sluiting opgelegd voor de duur van twee weken. Vervolgens is deze maand ook een last onder bestuursdwang opgelegd voor het verbreken van de verzegeling van de geluidsinstallatie. Op de binnenplaats is zonder vergunning een aanbouw neergezet. Deze is inmiddels wel verwijderd maar de dwangsom die hiervoor is opgelegd, is wel verbeurd.

Op 26 april 2013 is de eigenaar geïnformeerd over het voornemen om de drank- en horecavergunning in te trekken en op 3 mei is een zienswijze ingediend en heeft de eigenaar aangegeven het bedrijfsconcept te willen aanpassen. De burgemeester houdt vast aan het besluit omdat de eigenaar/manager van Toco Loco ondanks vele waarschuwingen niet heeft laten zien de overlast te willen of te kunnen beperken.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×