Dood 13-jarige Anass geen misdrijf

Politie en Openbaar Ministerie hebben het onderzoek naar de dood van de 13-jarige Anass uit Wassenaar afgerond. Alle scenario’s zijn uitvoerig onderzocht. Het onderzoek heeft geen aanwijzingen voor een misdrijf opgeleverd. Wel is er een beeld naar voren gekomen van een jongen die werd gepest. Er is ook onderzoek verricht naar aanzetten tot zelfmoord. Voor dat laatste is geen sluitend bewijs gevonden, wel aanwijzingen.

Naar aanleiding van de vermissing van Anass werd in de avond van woensdag 6 februari 2013 een grootschalig opsporingsonderzoek ingesteld. De politie trof donderdagochtend 7 februari langs een bospad in Wassenaar het lichaam van Anass aan. Vervolgens is ter plaatse uitvoerig sporenonderzoek gedaan. Naast een forensisch technisch onderzoek en een sectie op het lichaam van Anass is er een buurt- en passantenonderzoek verricht en zijn meer dan 70 getuigen gehoord, waaronder leerlingen en medewerkers van de school van Anass. Ook zijn er camerabeelden en communicatiegegevens opgevraagd en onderzocht, en heeft technisch onderzoek plaatsgevonden naar de telefoon en computers van Anass.

Uit forensisch onderzoek blijkt dat Anass door verhanging met zijn sjaal om het leven is gekomen. Er zijn geen aanwijzingen voor de aanwezigheid van andere personen. Politie en justitie gaan er daarom vanuit dat de jongen zichzelf van het leven heeft beroofd.

Uit het onderzoek is verder gebleken dat Anass werd gepest op school en dat hij eerder suïcidale gedachten heeft uitgesproken. Daarom is onderzoek gedaan naar de mogelijkheid dat Anass door zijn pesters is aangezet tot zelfdoding. Dat is strafbaar.

Het pesten vond plaats tijdens en buiten schooltijd. Anass werd onder meer uitgemaakt voor homo, er werd met brood en flesjes naar hem gegooid, zijn fietszadel werd bespuugd en hij werd vastgepakt en in de hoek geduwd. Getuigen hebben verklaard dat op de dag van zijn vermissing tegen hem zou zijn gezegd: “Waarom pleeg je geen zelfmoord, iedereen haat jou”. Andere getuigen zeggen dat dit niet of in elk geval minder stellig is gezegd.

Op dezelfde dag, tijdens de lunchpauze, was Anass door een groot aantal leerlingen uit het buitenland (uitwisselingsproject) omsingeld, geduwd en werd hij uitgescholden voor homo.

Hoe triest deze bevindingen ook zijn, op grond van het onderzoek kan geen causaal verband worden gelegd tussen deze pesterijen en de latere dood van Anass. Er is dan ook geen sprake van strafbaar aanzetten tot zelfmoord, nog daargelaten de vraag of het pestgedrag in deze zaak kan worden gekwalificeerd als aanzetten tot zelfmoord.

Uit het onderzoek blijkt verder dat de school op de hoogte was van de pesterijen en dat de school een pestprotocol kent. Het pestprotocol is ook toegepast bij de situatie van Anass. Maar uit het onderzoek blijkt ook dat het pesten doorgang vond. Politie en Openbaar Ministerie Den Haag hebben de bevindingen over het pesten van Anass op school aangeboden aan de Onderwijsinspectie, zodat lering getrokken kan worden uit deze zaak.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×