Burgemeester: Onaangekondigde demonstraties bij DZB strafbaar

24

Leden van actiegroep Doorbraak die onder meer in Leiden actief is, plegen een strafbaar feit als ze opnieuw gaan demonstreren zonder dat ten minste 48 uur van tevoren schriftelijk te melden aan de burgemeester. Dat schrijft Lenferink in een brief die één van de Doorbraak-leden onlangs op zijn privéadres ontving. “Een fraai staaltje intimidatie”, aldus Doorbraak op de website.

Doorbraak demonstreert in Leiden al geruime tijd wekelijks tegen ‘dwangarbeid’ zoals de verplichte tewerkstelling bij de Startwerklocatie van DZB door hen wordt genoemd. Iedereen die bij de gemeente Leiden een uitkering aanvraagt, moet verplicht zes weken werkervaring en arbeidsritme opdoen.

De burgemeester schrijft in zijn brief dat demonstraties voortaan alleen nog zijn toegestaan als ze vooraf zijn aangekondigd. Vervolgens schrijft Lenferink een set regels voor aan de demonstranten. Zo mogen ze alleen binnen een aangegeven vak actievoeren en moeten de wegen vrij blijven. Spandoeken mogen, maar alleen als ze niet zijn voorzien van dikke stokken. Die zouden als slagwapen dienst kunnen doen.

Doorbraak ontkent te demonstreren. “De burgemeester wil graag de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) tegen Doorbraak inzetten en doopt daarom het onderling praten van mensen op de openbare weg om tot ‘betoging’. Hij denkt de Doorbrakers met de APV in de hand richting een door hem gekozen vak te kunnen dwingen, ongetwijfeld op een flinke afstand van de dwangarbeiders die op het plein voor het dwangarbeidcentrum pauze houden”, zo schrijft woordvoerder Eric Krebbers die ook de brief van Lenferink thuis kreeg bezorgd. De burgemeester heeft inmiddels antwoord op zijn brief.

Leiden, 24 juli 2013

Geachte heer Lenferink,

Op 19 juli 2013 ontving dhr. E. Krebbers op zijn huisadres een brief van u. De brief ging over “een betoging over dwangarbeid” die de “actiegroep Doorbraak” al “enige tijd” zou houden “op locatie bij De Zijl Bedrijven” en waarvan “geen schriftelijke kennisgeving” zou zijn ontvangen.

Wij hebben uw brief met enige verwondering gelezen. U heeft het over een “betoging”, maar waarop baseert u deze stellingname? Wat bedoelt u hier precies mee?

Wij komen 1 a 2 keer per week met 2 Doorbraak-leden langs bij de De Zijl Bedrijven (verder: DZB) aan de Le Pooleweg 11 te Leiden. Dat doen we in de pauze, zonder spandoeken of borden, om te praten met (andere) werklozen. We staan daarbij op de openbare weg (de stoep). Deze gesprekken zijn onderdeel van ons onderzoek naar dwangarbeid. Het zijn evident geen betogingen of demonstraties. Het is daarom nogal absurd om te eisen dat wij deze gesprekken aan de openbare weg van tevoren zouden moeten aanmelden bij de burgemeester en politie.

Het afgelopen jaar hebben wij met behoorlijke regelmaat op onze website (www.doorbraak.eu) gepubliceerd over de dwangarbeid zoals die in Leiden bij de DZB aan werklozen wordt opgelegd. U heeft dit allemaal kunnen lezen, daar deze artikelen ook zijn rondgestuurd aan DZB-medewerkers, de directie, en lokale politici en bestuurders, waaronder uzelf. U weet dan ook al langere tijd dat Doorbraak een paar keer per week bij de DZB ter plekke is. In onze artikelen hebben we beschreven wat we daar komen doen: “We zijn sindsdien een kleine zeventig keer, steeds met twee Doorbrakers, bij het centrum op bezoek geweest om dwangarbeiders te spreken over hun ervaringen en klachten.”

De ervaringen van veel dwangarbeiders met wie we hebben gesproken, hebben we in 2012 in een dossier gepubliceerd. De lokale SP en PvdA voelden zich door ons onderzoek geroepen om zelf een rapport te publiceren over de dwangarbeid in de DZB.

Een van de dwangarbeiders die we de laatste tijd hebben leren kennen, heeft begin juni een strafkorting van 100 procent op zijn bijstandsuitkering gekregen, omdat hij volgens zijn reïntegratieconsulent niet voldoende zou meewerken, terwijl hij thuis zat met stressverschijnselen. Al sinds de zomer van 2012 werd “Achmed” verplicht om te werken bij de DZB, in strijd met uw eigen beleidsregels die “slechts” zes weken dwangarbeid voorschrijven. Doorbraak staat “Achmed” bij, en heeft hem in contact gebracht met de SP, coalitiepartij in uw eigen college, die daarop vragen heeft gesteld aan de verantwoordelijk wethouder Jan-Jaap de Haan. De Haan kon niet anders dan toegeven dat de zes weken-termijn inderdaad in een aantal gevallen is overschreden.

Het is op z’n minst opvallend te noemen dat u nu met deze brief komt, nu wethouder De Haan heeft moeten toegeven dat de uitvoering van het beleid niet vlekkeloos verloopt en de praktijk veranderd moet worden.

Al sinds dat wij begonnen zijn met ons onderzoek, ondervinden wij tegenwerking van de gemeente Leiden. De directie van de DZB verbood ons in mei 2012 in de kantine met de dwangarbeiders te praten. Wij verlegden ons onderzoek daarop naar het plein voor het gebouw, waar wij zittend op bankjes in tweetallen met de werklozen gesprekken voerden. In juni dit jaar werden twee van onze leden bedreigd met fysiek geweld door medewerkers van de DZB en door de DZB ingehuurde bouwvakkers. Twee weken later hoorden wij via de beveiliging van de DZB dat we nu ook niet meer op het plein mochten komen en dus ook niet meer op de bankjes mochten zitten. Sindsdien staan we op de openbare weg (de stoep). En nu schrijft u in uw brief van 18 juli dat wij een kennisgeving moeten doen, en dat “een vak zal worden aangegeven dat als specifieke locatie voor de demonstratie zal gelden”.

Dit alles lijkt te suggereren dat de Leidse burgemeester, dan wel het Leidse college van B&W, bang is voor een kritisch onderzoek over dwangarbeid. De DZB en de gemeente Leiden willen blijkbaar op allerlei manieren voorkomen dat wij met werklozen in gesprek raken. Dat komt op ons over dat er blijkbaar genoeg is wat men voor ons wil verbergen. Voor ons is dat genoeg reden om door te willen gaan met ons onderzoek.

We zouden graag van u horen waarop u de stellingname baseert dat wij een “betoging” zouden houden bij de DZB. Ik verzoek u dan ook om uw standpunt aan ons uit te leggen. Graag ontvangen wij dit schriftelijk, deze keer op ons kantooradres, dat is te vinden op onze website en op ons briefpapier.

Wij gaan er vanuit dat ons onderzoek in de tussentijd gewoon doorgang zal kunnen vinden.

Mocht u van mening zijn dat u er ondanks deze brief vanuit kunt gaan dat wij “betogingen” houden bij de DZB, dan wijs ik u erop dat het recht op demonstratie en het recht op vrijheid van meningsuiting grondrechten zijn volgens de Grondwet (art. 7) en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (art. 10), die niet zomaar mogen worden ingeperkt. In 2007 heeft de Nationale Ombudsman al geoordeeld dat een niet aangemelde demonstratie alleen kan worden beëindigd ter bescherming van de volksgezondheid, in het belang van het verkeer of ter bestrijding of voorkoming van wanordelijkheden. Dit standpunt wordt ook onderschreven door de beleidslijn in Den Haag over demonstraties. Bij onze wekelijkse aanwezigheid bij de DZB is geen van de drie genoemde redenen tot beëindiging van demonstraties aan de orde.

Hoogachtend,
namens Doorbraak

Max de Jong

Delen

24 reacties

 1. Guillaume le Poole op

  DZB, Dwangarbeid Zonder Betogingen? Intimidatie vind ik zo’n brief van Lenferink niet. Hij wijst de actievoerder erop dat er regels zijn en dat betekent dat overtreding ervan tot sancties kan leiden. Daarvoor wil hij de mensen misschien behoeden.

 2. Beste mensen van Doorbraak …

  sinds april zit een een lid van de CR-SoZa elke zaterdag van 4 tot 6 op de Vrijplaats aan de Middelstegracht om mensen te woord te staan, te helpen met sociale zekerheids problematiek of verder te helpen in hun zoektocht naar die sociale zekerheid …

  Tot op heden is er nog niemand van Doorbraak verschenen op dit spreekuur. Ook doorbraak moet zich realiseren dat veranderingen op hand zijn in het sociale domein, wij willen graag met iedereen dus ook met Doorbraak in gesprek gaan over hoe wij deze veranderingen in onze stad gaan aanpakken.

  NIEMAND IN LEIDEN WORDT IN DE STEEK GELATEN !!!

  CR-SoZa vraagt Doorbraak vriendelijk en met oprechte bedoelingen in gesprek te komen met ons zodat er naar mogelijkheden gezocht kan worden om mensen die zich in de steek gelaten voelen/zijn te helpen weer terug te keren tot de socialezorg/zekerheidsvoorzieningen in Leiden.

 3. hardwerkende Nederlander op

  Het zou niet verkeerd zijn als sommige van de hierboven vermelde notoire onruststokers en beroepsactivisten doorgestuurd werden naar De Haan’s startwerklocatie om een normaal arbeidsritme op te doen…

 4. LAAGDREMPELIG INLOOP SPREEKUUR BIJSTAND.

  In een tijd van bezuinigingen is de zoektocht naar creatieve oplossingen een uitdaging die bijstandsgerechtigden niet aan zich voorbij kunnen laten gaan. De mensen die het moeilijk hebben in Leiden mogen we niet in de steek laten. Het kabinet gaat strikter toezien op het naleven van de verplichtingen die zijn verbonden aan ons socialezekerheidsstelsel. Zelfredzaamheid, participatie, decentralisatie, bezuinigingen … dit zijn enkele woorden uit de lange reeks die op bijstandsgerechtigden af komen. Tel daar bij op, de druk op de voorzieningen en de kleiner wordende beroepsbevolkingsgroep die de kosten moeten dragen, en de noodzaak hierboven, voor bijstandsgerechtigden te zoeken naar creatieve oplossingen is een feit.

  De CR-SoZA heeft per 6 april haar spreekuur uitgebreid met een laagdrempelig inloop spreekuur op zaterdag van 4 tot 6 op de Vrijplaats aan de Middelstegracht 36 in Leiden. Het initiatief is bedoeld om de burgers van Leiden die met simpele vragen zitten aangaande het localesocialezekerheidsstelsel verder te helpen. De vragen worden verwezen of door ervaringsdeskundigen beantwoord. Uiteraard kun je ook gewoon even gezellig binnenlopen voor een kop koffie of iets dergelijks.

  CR-SoZA

 5. Chris de Waard op

  wat opvalt in de reactie van de Cliëntenraad op dit artikel over Doorbraak:

  De CR-SoZA heeft per 6 april haar spreekuur uitgebreid met een laagdrempelig inloop spreekuur op zaterdag van 4 tot 6 op de Vrijplaats aan de Middelstegracht 36 in Leiden.

  http://www.doorbraak.eu/contact/

  Adres: Middelstegracht 38, 2312TX Leiden
  Telefoon: 071-5127619

  Iets met een goede buur en een verre vriend.

 6. killRdevil op

  Wij komen 1 a 2 keer per week met 2 Doorbraak-leden langs bij de De Zijl Bedrijven (verder: DZB) aan de Le Pooleweg 11 te Leiden. Dat doen we in de pauze, zonder spandoeken of borden, om te praten met (andere) werklozen. Dit is niet correct, ook medewerkers van DZB zelf vielen ze lastig, ook na herhaald aangeven, over een onvoorwaardelijk contract binnen DZB te beschikken.
  We staan daarbij op de openbare weg (de stoep).
  Sinds wanneer is de op-afrit naar het fietsenhok ook aangeduid als openbare weg, dan wel stoep?

  Deze gesprekken zijn onderdeel van ons onderzoek naar dwangarbeid. Het zijn evident geen betogingen of demonstraties. Het is daarom nogal absurd om te eisen dat wij deze gesprekken aan de openbare weg van tevoren zouden moeten aanmelden bij de burgemeester en politie…

 7. hardwerkende Nederlander op

  Dank voor de verhelderende informatie die je hier vermeldt, Chris. Dit roept vragen op of de subsidie aan de Cliëntenraad Soza niet omlaag gebracht dient te worden nu het haar activiteiten verlegt naar de Vrijplaats aan de Middelstegracht, het zenuwcentrum van onruststokers als ‘Doorbraak’ en anderen…

 8. " reveal yourself " hardwerkende Nederlander

  opdat wij u van repliek dienen

  "or stay forever silent"

 9. Schoon Nederland op

  Er staat heel wat onkruid in Leiden dat niet opgeruimd wordt door de gemeente Leiden. Het is beter dat werklozen die een uitkering aanvragen daar te werk worden gesteld in plaats van het aanmelden bij de Startwerklocatie voor 6 weken nutteloze onzin. Dan hoeft er als bijkomend voordeel ook niet meer te worden gewerkt met milieuonvriendelijke bestrijdingsmiddelen.

 10. J. Putifar op

  @ Schoon Nederland

  Ik ben tegen gedwongen tewerkstelling, zes weken is zes weken. Ik zou graag getuigenissen willen horen die niet van Doorbraak of CR-SoZA zijn.

  Maar het zou mogelijk moeten zijn IN UITZONDERLIJKE GEVALLEN om uitkeringstrekkers te kunnen vragen om een bijdrage in de vorm van arbeid aan de stad te laten leveren. Laat vrijwilligers die het thuiszitten zat zijn met materiaal steunen door Timmermans en een bouwmarkt om bijvoorbeeld sneeuw te ruimen op fietspaden en stoepjes in wijken. En zoals Schoon Nederland al zei: het groen in Leiden is er al even erg aan toe als de Leidse asfaltwegen. Enige vorm van onderhoud zou mooi zijn, eventueel met een aanvulling op de uitkering om een volledig minimumloon mogelijk te maken.

 11. CR-SoZa maakt (ook) onderdeel uit van de " Denktank " in onze gemeente, die de zorg draagt om de decentralisatie en de transitie in het Sociale Domein van Leiden een zachte landing te laten krijgen. Het sociale vangnet wordt in de toekomst meer en meer de zorg voor, door, en van alle Leidse burgers. Elke zaterdag wordt daar, naast andere praktische zaken op de Vrijplaats over gediscussieerd. U en uw mening zijn dan ook van harte welkom. We kunnen het niet alleen maar met elkaar gaat het in Leiden zeker lukken.

 12. Het Orakel van de Burcht op

  Werkelozen onkruid laten verwijderen? Er bestaat niet zoiets als onkruid!

 13. Het Orakel van de Burcht op

  Werkelozen onkruid laten verwijderen? Er bestaat niet zoiets als onkruid!

 14. Piet Pekelharing op

  "het groen in Leiden is er al even erg aan toe als de Leidse asfaltwegen."

  Volgens sommigen op dit forum zou Leiden een stad in ernstig verval zijn. Ik vraag mij af of deze personages wel eens buiten Leiden komen.

 15. Piet Pekelharing op

  "het groen in Leiden is er al even erg aan toe als de Leidse asfaltwegen."

  Volgens sommigen op dit forum zou Leiden een stad in ernstig verval zijn. Ik vraag mij af of deze personages wel eens buiten Leiden komen.

 16. Leiden zou de "groenvoorziening" van de locale koffieshops is serieus aan moeten pakken ipv de levensgevaarlijke illegale omstandigheden van de teelt van hennep voor haar burgers te gedogen.

 17. Het is niet allen de DZB met slaafardbeid,
  Bij de binnenwest, bij de veegploeg, moet de (clienten ) daklozen
  mee lopen voor 1 euro per uur,,zoals die ook van de sociale pension, of dit geen slaaf ardbeid is , dan weet ik ook niet.
  Staat van vluchteling dat eigen mensen zo mee gaan.
  BHA EN NOG BHA

 18. hardwerkende Nederlander op

  @"CR-SOZA’: en uit wie bestaat die zogenaamde ‘denktank’ dan wel niet? Volgens inside information zou het in hoofdzaak gaan om één actief lid van de sosjalistiese pretparty. Maar die maakt zich liever niet bekend en schuilt hier op dit forum onder -tig nicknames… Pot, ketel of zoiets.

 19. Klopt !

  "De verordening, die inhoudt dat de huidige cliëntenraden WWB en Wsw samengevoegd worden tot één adviesraad Werk en Inkomen, gaat op 1 januari 2014 in."

  De decentralisatie zal in de toekomst leiden tot clientenparticipatie vanuit een zo breed mogelijke bases, in het (locale) sociale domein. Elke zaterdag wordt op de Vrijplaats ook gebrainstormt over:

  " het belang van het locale sociale vangnet voor ,door en van clienten "

  U bent van harte welkom !

 20. J. Putifar op

  @CR-SoZa:
  Tijd en specifieke locatie? (kamernummer/zaal)
  Soort deelnemers? (uitkering/ww/"werkend"/gemeenteafdelingen)

 21. LAAGDREMPELIG INLOOP SPREEKUUR BIJSTAND.

  In een tijd van bezuinigingen is de zoektocht naar creatieve oplossingen een uitdaging die bijstandsgerechtigden niet aan zich voorbij kunnen laten gaan. De mensen die het moeilijk hebben in Leiden mogen we niet in de steek laten. Het kabinet gaat strikter toezien op het naleven van de verplichtingen die zijn verbonden aan ons socialezekerheidsstelsel. Zelfredzaamheid, participatie, decentralisatie, bezuinigingen … dit zijn enkele woorden uit de lange reeks die op bijstandsgerechtigden af komen. Tel daar bij op, de druk op de voorzieningen en de kleiner wordende beroepsbevolkingsgroep die de kosten moeten dragen, en de noodzaak hierboven, voor bijstandsgerechtigden te zoeken naar creatieve oplossingen is een feit.

  De CR-SoZA heeft per 6 april haar spreekuur uitgebreid met een laagdrempelig inloop spreekuur op zaterdag van 4 tot 6 op de Vrijplaats aan de Middelstegracht 36 in Leiden. Het initiatief is bedoeld om de burgers van Leiden die met simpele vragen zitten aangaande het localesocialezekerheidsstelsel verder te helpen. De vragen worden verwezen of door ervaringsdeskundigen beantwoord. Uiteraard kun je ook gewoon even gezellig binnenlopen voor een kop koffie of iets dergelijks.

  CR-SoZA

Over de auteur

Chris de Waard

Hoofdredacteur en oprichter van deze site en de radiozender Sleutelstad 93.7 FM. Volgt met name de Leidse gemeentepolitiek en bericht daar over.

Je bent nu offline