Ondernemingsraad gemeente verbolgen over rapport financiële blunders

De ondernemingsraad van de gemeente Leiden is niet te spreken over de manier waarop de geheime Commissie voor de Rekeningen met de belangen van werknemers van de gemeente is omgegaan. Ambtenaren kunnen zich, in tegenstelling tot politici, niet publiekelijk verdedigen. De ondernemingsraad vindt het daarom een kwalijke zaak dat in het rapport ‘Er Bovenop‘ van de raadscommissie allerlei uitspraken zijn opgenomen die te herleiden zijn naar specifieke werknemers. “Dit schaadt de desbetreffende personen en geeft andere medewerkers een onveilig gevoel. Ook komt het het vertrouwen van de burger in de gemeentelijke organisatie bepaald niet ten goede.

Voor het rapport zijn veel ambtenaren vertrouwelijk door de commissie geïnterviewd. De ondernemingsraad noemt het kwalijk dat in het rapport allerlei quotes zijn opgenomen uit die vertrouwelijke gesprekken. “De geinterviewde medewerkers voelen zich daardoor misleid”. De gemeentelijke OR dringt aan op meer zorgvuldigheid bij toekomstige onderzoeken.

Het rapport maakt ook melding van een onderbezetting en een hoge werkdruk binnen de financiële organisatie van de gemeente Leiden. De OR waarschuwt dat de organisatie er niet ‘bovenop komt’ als de werkdruk zo hoog blijft of zelfs nog verder toeneemt door verdere bezuinigingen in combinatie met hoge ambities.

Ook bij het Servicepunt71 is het rapport keihard aangekomen. In dit servicepunt werkt Leiden samen met de buurgemeenten. In het rapport staan uitspraken van onder meer Leidse wethouders, waaruit blijft dat ze nooit hebben geloofd in een efficiëntere organisatie als op deze manier zou worden samengewerkt. Het zou een politiek besluit zijn geweest, vooruitlopend op een mogelijke herindeling. Die uitspraken noemt de OR ‘zeer demotiverend voor de medewerkers’. Ook vindt de ondernemingsraad dergelijke uitspraken slecht voor de verhoudingen in de regio.

Morgen wordt het rapport dat de Commissie voor de Rekeningen onder leiding van voorzitter Robert-Jan van Ette (PvdA) opstelde, in de gemeenteraad besproken.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×