De ijsbaan wordt ook dit jaar weer opgebouwd vanaf het Stadhuisplein. Aan de andere kant van de Koornbeursbrug komt dit jaar voor het eerst ook een drijvende kerstmarkt. (Archieffoto: Emile van Aelst).

Gemeenteraad wil ijsbaan op de Nieuwe Rijn

Met alleen de stem van Leefbaar Leiden tegen, is de Leidse gemeenteraad zojuist akkoord gegaan met de locatiescan die de gemeente liet uitvoeren voor de ijsbaan. In die locatiescan is een flink aantal plekken in Leiden met elkaar vergeleken op geschiktheid voor het neerleggen van een ijsbaan. De drijvende ijsbaan op de Nieuwe Rijn komt in de scan royaal als beste plek uit de bus.

Audiofragment: Burgemeester Lenferink gaat er vanuit dat de ijsbaan er ook dit jaar gewoon weer komt.

Nu de raad die keuze heeft herbevestigd, wordt de vergunning voor een ijsbaan op het water van de Nieuwe Rijn verleend. Mochten watergebonden kunnen aantonen dat ze daardoor schade lijden kunnen ze bij de gemeente aanspraak maken op nadeelcompensatie. Ze moeten dan wel hun boekhouding overleggen, zodat het bedrag vastgesteld kan worden op basis van de omzet in eerdere jaren.

Niet alle partijen stemden van harte in met de locatiescan. Zo vond SP-fractievoorzitter de scan wel erg rationeel: “Het voelt als of er naar toe is gewerkt”. Burgemeester Lenferink bestreed dat met klem: “Dit is absoluut geen truc om het te regelen. Ik praat uit de grond van mijn hart als ik zeg dat er nergens naar toe is geredeneerd. We hadden echt veel liever een plek gehad waarmee iedereen blij was geweest, maar die is er niet.” Volgens de burgemeester is er naar aanleiding van het alternatieve plan van Rederij Rembrandt zelfs extra lang gekeken naar de mogelijkheid van een ijsbaan op het Stadhuisplein: “Maar past gewoon echt niet”.

De raad vroeg de burgemeester verder om uiterlijk in februari 2014 met een plan te komenwaarin wordt geregeld wie wanneer en waar van het water gebruik mag maken. Dat beloofde de burgemeesterdie zelf ook behoefte heeft aan een helder verhaal. Zo ziet hij mogelijkheden om dat te regelen in een bestemmingsplan in plaats van in een omgevingsvergunning. In een bestemmingsplan kan het water van de Nieuwe Rijn definitief worden bestemd als evenementenlocatie en is er geen jaarlijkse discussie meer.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×