Niet alle Leidse rondvaartondernemers zijn tegen het afsluiten van de Nieuwe Rijn. Vanaf de drijvende kerstmarkt verzorgde Rederij De Drie Geuzen vaartochtjes door de Leidse grachten. (Foto: Chris de Waard).

Gemeente wil snelle procedure voor evenementen op Nieuwe Rijn

Door het toepassen van de zogenaamde coördinatieregeling wil burgemeester Lenferink in één procedure de vergunningen voor alle evenementen regelen die jaarlijks worden georganiseerd op het water van de Nieuwe Rijn. Het gaat daarbij in ieder geval om Koningsdag, Leidens Ontzet, de ijsbaan en waarschijnlijk ook de kerstmarkt.

Begin maart treffen het Centrummanagement Leiden en Rederij Rembrandt elkaar weer bij de rechter. Eind vorig jaar verloor Rembrandt weliswaar een kort geding waarin de rechter werd gevraagd de ijsbaan te verbieden, maar de reder probeert nu alsnog zijn gelijk te krijgen in een bodemprocedure.

Audiofragment: Wethouder Pieter van Woensel over de coördinatieregeling voor de Nieuwe Rijn.

Met die gecombineerde procedure worden het bestemmingplan, de omgevingsvergunning en de evenementenvergunning gelijktijdig voorbereid en vergund. Door die aanpak kan er ook maar één keer bezwaar worden gemaakt tegen het totale pakket van vergunningen.

Om gebruik te kunnen maken van de speciale regeling moet de gemeenteraad daar expliciet mee instemmen. Burgemeester Lenferink waarschuwt dat er geen alternatieve procedures zijn die ertoe leiden dat het bestemmingsplan en alle benodigde vergunningen voor de ijsbaan op tijd klaar zijn voor een ijsbaan in december 2014. “Mocht er sprake zijn van vertraging in de besluitvorming of omtrent het niet tijdig aanvragen van de vergunningen en het aanleveren van de daarvoor benodigde en juiste stukken door de aanvrager (het Centrummanagement Leiden), dan bestaat het risico dat het bestemmingsplan niet op tijd gereed is en de ijsbaan er niet zal komen.”

De gemeente gaat er bij de planning van uit dat er bezwaar gemaakt zal worden. Dat is immers ook gebeurd in 2009, 2011, 2012 en 2013. In 2010 was er geen ijsbaan en dus ook geen bezwaar. De schaatsbaan ging toen tijdelijk de ijskast in nadat er in 2009 een ton verlies op was gemaakt. “Pas als de rechter uitspraak heeft gedaan ten aanzien van een (eventuele) voorlopige voorziening of beroep ten gunste van het bestemmingsplan en er sprake is van een in werking getreden plan, kan de ijsbaan worden gerealiseerd,” zo schrijft de burgemeester in een toelichting aan de gemeenteraad.

Voor Koningsdag en Leidens Ontzet is er geen risico dat de evenementen niet door kunnen gaan als er vertraging optreedt. Omdat het in die gevallen gaat om evenementen die korter duren dan 15 dagen, kunnen de vergunningen ervoor ook op een andere manier worden verleend.

Advertentie

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×