Burgemeester Lenferink licht Leidse collegebesluiten toe

Het college heeft deze week besloten 30.000 euro per jaar beschikbaar te stellen voor het informatiepunt over duurzame mobiliteit op de parkeerterrein aan de Haagweg. Op dit informatiepunt zal er advies gegeven worden aan bedrijven, instellingen en individuen over alle mogelijkheden op dit gebied. 

Audiofragment: Burgemeester Lenferink over de collegebesluiten van deze week.

Om tegemoet te komen aan de opmars van eletrisch rijden zullen er extra laadpalen komen in de Sleutelstad. Er zijn nu te weinig palen voor de omvang van de stad. De gemeente Leiden wil het aantal samen met andere gemeentes stap voor stap verhogen en daarin vooral de vraag naar de oplaadpunten goed in de gaten houden.  

In november staat de Sleutelstad geheel in het teken van de Kinderrechten. Het is dan 25 jaar geleden dat het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind is ondertekend. Het college stelt 50.000 euro beschikbaar om deze mijlpaal te vieren. Lenferink: “Het is goed dat wij daar aandacht aan spenderen. Leiden is, vinden wij, kinderrechtenhoofdstad van Nederland, met het Kinderrechtenhuis en een hoogleraar aan de universiteit die zich bezig houdt met de rechten van het kind. Het is voor ons een belangrijk thema.” Voor de jubileumviering wordt een ambtenaar vrij gemaakt om het mede te organiseren.

Verder is er door het college een besluit genomen over de herinrichting van de openbare ruimte in Transvaal I. Deze herinrichting heeft tot doel de buurt mooier en leefbaarder te maken. De afspraken die met de bewoners gemaakt waren sloten niet aan op het beleid dat er voor was vastgesteld, waardoor het college in eerste instantie een wijziging wilde aanbrengen aan de plannen. Deze wijziging is echter niet met de bewoners overlegd. Na veel onvrede van de bewoners en schriftelijke vragen van de SP fractie heeft het college er toch voor gekozen om de wijziging niet door te voeren en zo de oorspronkelijke afspraken met de bewoners alsnog na te komen. 

Advertentie

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×