Baggeren van het Galgewater in Leiden. (Foto: PR).

Grachten van Leiden weer schoon

De grachten van Leiden zijn weer op diepte. Voor het eerst in ruim zeventig jaar is er in de binnenstad grootschalig gebaggerd. In totaal is er uit de Leidse wateren 340.000 kubieke meter bagger verwijderd. Ook werd er ruim drie miljoen kilo aan afval, honderden fietsen en zelfs één auto uit de grachten opgevist.

Baggeren in Leiden, voor het eerst in 70 jaar.

Het traject duurde vijf jaar en kostte zo’n 30 miljoen euro, waarvan 4 miljoen euro subsidie van het Rijk voor het baggeren van op munitie verdachte tracés. De watergangen die werden verdacht op munitie uit de Tweede Wereldoorlog zijn onder beveiligde omstandigheden gebaggerd. Er zijn helmen, mortieren en een aantal handgranaten van Engelse en Duitse kant in de Leidse grachten gevonden.

Duikers hebben in de gebieden die onder archeologische begeleiding werden gebaggerd de funderingen van een eeuwenoude stadsmuur aangetroffen. Ook werd er een oude molensteen gevonden. Onder andere de singels, de grachten, een gedeelte van de Oude Rijn, de Haarlemmertrekvaart en een gedeelte van het Rijn Schiekanaal zijn gebaggerd.

Er moest in de uitvoering rekening gehouden worden met onder andere de bereikbaarheid van de binnenstad, de bewoners, woonarken en de monumentale panden en kademuren. Door te baggeren wordt de waterkwaliteit, de waterafvoer en de bevaarbaarheid in de Leidse binnenstad verbeterd.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×