De aansluiting van de RijnlandRoute bij Maaldrift zoals opgenome in het ontwerp provinciaal inpassingsplan (OPIP). (Afbeelding: PZH).

Inpassing RijnlandRoute: Leiden moet niet overvragen

Leiden moet zijn zegeningen tellen en niet voor de zoveelste keer bij de provincie aankomen met inpassingswensen voor de RijnlandRoute die al jaren geleden als niet haalbaar zijn afgeserveerd. “Je loopt dan het risico dat de provincie dat ziet als ouwe koeien en ik denk niet dat dat me helpt als ik met gezag bij de gedeputeerde ga pleiten voor een aantal verberteringen die mogelijk nog wel haalbaar zijn,” hield wethouder Strijk de raadscommissie Leefbaarheid en Bereikbaarheid gisteren voor.

Die besprak de conceptreactie op het inpassingsplan dat de gemeente binnenkort naar de provincie stuurt. “U bedoelt, we moeten niet overvragen?” Verwoordde VVD-raadslid Frederik Zevenbergen het bondig. “U kunt het in minder woorden zeggen dan ik, maar inderdaad,” vond Strijk die de raadsleden erop wees dat van de zeven eerder geformuleerde wensen er zes in de plannen terecht zijn gekomen.

Het CDA drong bijvoorbeeld opnieuw aan op het behoud van de aansluiting in de Stevenshof op de A44. Dat zou alleen kunnen door de snelheid op de rijksweg te verlagen en die optie is al tot in den treure onderzocht en afgevallen. Ook het opwaarderen van de Ommedijkseweg tot een volwaardige autoverbinding vanuit de Stevenshof naar Wassenaar en Den Haag is volgens Strijk zo’n ‘ouwe koe’: “Bovendien krijg ik dan ruzie met de gemeente Wassenaar en blijkt uit geen enkele studie dat zoiets nodig is.”

Zaken waar de gemeenteraad wel een gewillig oor vond bij de wethouder zijn ondermeer de breed gedragen wens om minimaal een van de aansluitingen op de A4 in de Oostvlietpolder onderlangs aan te leggen. Als dat lukt wordt de hoogste fly-over geen tien, maar circa zes meter hoog. Ook de extra verdiepte ligging van de weg langs de Stevenshof – Leiden hoopt op min zes meter in plaats van min vier – wordt expliciter opgenomen in de brief die Leiden aan de provincie gaat sturen. D66, de SP, Leefbaar Leiden, de PvdA, het CDA en zelfs de tegenstanders van de weg hopen dat deze punten alsnog binnengehaald kunnen worden. Ook de VVD vindt het prima om samen met de provincie te kijken wat er nog mogelijk is.

De Leidse raad is nog steeds flink verdeeld over de weg, zo bleek tijdens de vergadering. GroenLinks herhaalde maar weer eens dat de weg er wat die partij betreft helemaal niet moet komen. Dat geldt ook voor de Partij voor de Dieren. Fractievoorzitter Dick de Vos van die partij snapt niet van de asfaltlobby: “Dit is een ramp voor de natuur en een ramp voor de duurzaamheid. Autorijden is oldskool. We investeren toch ook niet in paard en wagen!?” Volgens De Vos zijn de huidige plannen hooguit iets minder dramatisch dan de vorige, maar hij vindt ze nog steeds superslecht. “We moeten oppassen voor het Stockholmsyndroom!”

Ook de ChristenUnie is alles behalve blij met de voorliggende provinciale inpassingsplannen. Fractievoorzitter Mart Keuning noemt de plannen rampzalig voor Leiden. De enorme fly-overs waarmee de RijnlandRoute op de A4 wordt aangesloten, het verleggen van diezelfde A4 een stuk de polder in, het kan Keuning allemaal niet bekoren. Een ondergrondse aansluiting in plaats van de fly-overs en een nog meer verdiepte aanleg in de Stevenshofpolder is wel het minste dat de provincie kan doen om het nog een beetje dragelijk te maken. Ook wil Keuning dat de Hofvlietweg langs A4 gaat lopen in plaats van om de RijnlandRoute heen door de Oostvlietpolder.

Nieuwe ideƫen kwamen er ook op tafel. Zo vroeg VVD-raadslid Zevenbergen of er bij de Lammebrug niet een aparte, lagere, fietsbrug kan komen. Dan is de helling minder stijl. Nadeel daarvan is dat die brug dan wel vaker open zou moeten en ook dat is een punt waar de VVD al jarenlang tegen strijdt. Zevenbergen gaf dan ook ruiterlijk toe dat het hier gaat om kiezen tussen twee kwaden. Strijk vond het idee interessant genoeg om aan de provincie te vragen om het te onderzoeken.

Een andere noviteit kwam van SP-fractievoorzitter Julian van der Kraats. Die stelt voor om de as van de RijnlandRoute in de Oostvlietpolder een stuk naar het westen te verleggen. Hoe dichter de weg langs Vlietland loopt, hoe meer ruimte er na de aanleg overblijft in de Oostvlietpolder. In de huidige plannen is er voor zo’n asverlegging geen ruimte, omdat tussen de weg en het recreatiegebied het werkterrein is gepland. Dat kan volgens Van der Krats best naar de andere kant. Als de grond daar na afronding van de werkzaamheden dan maar weer beschikbaar komt voor agrarische toepassingen.

Ook nieuw is een idee dat in Leiden eerder op tafel kwam bij de aanleg van de Ringweg Oost door de Sumatrastraat. Omdat een tunnel daar niet kon, werd gedacht aan een dodo-constructie. PvdA en CDA vroegen Strijk om die dicht-open, dicht-open variant op tafel te leggen voor een langere tunnel langs de Stevenshof. Omdat een dodo geen echte tunnel is, gelden er minder strenge eisen met betrekking tot tunnelveiligheid.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×