Dick de Vos van de Partij voor de Dieren kan de komende vier jaar D66-wethouder Frank de Wit scherp houden op het gebied van duurzaamheid in Leiden. (Archieffoto: Chris de Waard).

Partij voor de Dieren heeft weer 'eigen' wethouder

Net als vier jaar geleden konden de kleinere oppositiepartijen in Leiden ook nu weer een speerpunt aandragen voor een van de wethouders. In 2010 deed de Partij voor de Dieren dat door aan te dringen op een portefeuille ‘Dierenwelzijn’. Die kwam er en wethouder Frank de Wit van D66 stelde aan nota Dierenwelzijn op.

Audiofragment: Fractievoorzitter Dick de Vos van de PvdD heeft Duurzaamheid als speerpunt ingebracht in het coalitieakkoord.

Die werkwijze beviel de partij van Dick de Vos goed en dus werd ook nu weer een wens op tafel gelegd: Duurzaamheid. Dat is overgenomen en als portefeuille toegevoegd aan de taken van – opnieuw – D66-wethouder De Wit.

Advertentie

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×