Collegebesluiten van deze week

In de collegevergadering van gisteren hebben de stadsbestuurders het vooral gehad over de centen. Nog voor de zomer wordt in de gemeenteraad de perspectiefnota behandeld. In dat financiële doorkijkje voor de komende jaren moet de raad beslissen waarop bezuinigd gaat worden en waarvoor juist meer geld beschikbaar komt. Naar verwachting komt de conceptnota volgende week uit.

Audiofragment: Wethouder Strijk ligt de collegebesluiten van deze week toe.

Verder heeft het college nieuwe berekeningen laten maken voor de luchtkwaliteit bij de tunnelmonden van de tunnel in de Schipholweg. Uit dat onderzoek blijkt dat Leiden nu al voldoet aan de grenswaarden voor stikstofdioxide en fijnstof die per 1-1-2015 van kracht worden.

Verder legt de gemeente het voorontwerp bestemmingsplan voor het Rijnsburgerblok ter inzage. Belanghebbenden kunnen de komen zes weken hun mening geven over de plannen met de plek tegenover Leiden Centraal. In het Rijnsburgerblok zijn woningen, kantoren, detailhandel, horeca, dienstverlening en maatschappelijke functies mogelijk. Ook komt er een parkeergarage voor circa 330 auto’s en een openbare fietsenstalling voor ongeveer 5.000 fietsen.

Tenslotte heeft het college ook de hoofdlijnen op een rij gezet van de transformatie van de AWBZ naar de WMO per 2015. Leiden werkt voor deze decentralisatie samen met de andere gemeenten in Holland Rijnland, zorgpartners in de regio en cliënten en inwoners. Half juni is er een extra gemeenteraadsvergadering over uitsluitend dit onderwerp.

Advertentie

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×