In 'normale' jaren komt rond deze tijd de zogenaamde perspectiefnota uit. In een verkiezingsjaar is er te weinig tijd voor zo'n hele dikke nota en worden alleen de belangrijkste cijfers voor de komende jaren op een rij gezet. Het resultaat is een 20 pagina's tellende 'Kaderbrief'. Voor de zomervakantie buigt de Leidse raad zich over de door het college voorgestelde maatregelen. (Archieffoto: Chris de Waard).

Leidse begroting stijgt met 80.000.000 euro

Door de decentralisaties krjgt de gemeente Leiden vanaf 2015 fors meer geld van het rijk. Volgend jaar gaat het om zo’n 80 miljoen euro, de jaren erna daalt het in stappen tot een slordige 70 miljoen in 2018. Daarvoor moet Leiden een drietal taken zelf gaan uitvoeren die nu nog door rijk en provincie worden gedaan: de jeugdzorg, de AWBZ en de ParticipatieWet. In het geld dat gemeenten extra krijgen zit al een forse bezuiniging vergeleken met de bedragen die het rijk er tot nu toe zelf aan uitgeeft.

Audiofragment: Wethouder Strijk over de brief met financiële kaders die het college aan de raad heeft gestuurd.

Om eventuele klappen op te vangen trekt Leiden de eerste jaren extra geld uit voor die gedecentraliseerde taken. ‘Een zachte landing’ wordt dat genoemd. Daarna zullen de bezuinigingen op die extra zorgtaken ook in Leiden worden doorgevoerd.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×