Het Morslint is een wandelroute door de wijk. (Plattegrond: Caroline Ellerbeck).

Hoge Mors krijgt nieuw wijkpark naar 'eigen ontwerp'

In de Hoge Mors wordt al geruime tijd gewerkt aan een bijzondere wandelroute: het Morslint. Langs deze route wordt in deelprojecten gewerkt aan de verbetering van de openbare ruimte en de samenhang van de wijk. Het deelproject ‘Morspark’ heeft als doel om een bestaand, uit het oog verloren, ‘groengebied’ om te vormen tot een werkelijk wijkpark. Door het beter toegankelijk te maken, de beplanting op te knappen en het park opnieuw in te richten.

In de Hoge Mors opent komende week een tijdelijk ontwerpatelier. In vier dagen zal daar een park ontworpen worden, voor en door de wijk. De deur van het atelier staat open voor iedereen die aan het ontwerp mee wil werken.

Van 7 t/m 10 juli zal publiekelijk, op de locatie van het park, door een team van bewoners, medewerkers van welzijns- en zorginstellingen, sportorganisaties, woningcorporatie, de gemeente, architecten en landschapsontwerpers gewerkt worden aan het parkontwerp. Op donderdag 10 juli, 16.00 uur wordt het ontwerp gepresenteerd en aangeboden aan de gemeente.

Via website morslint.wordpress.com kunnen bewoners van de Hoge Mors zich aanmelden voor verschillende ontwerp workshops:

Thema: Wandelen en verblijven op maandag 7 juli, 10:30 tot 12:00
Thema: Sport en spel op dinsdag 8 juli, 16:00 tot 17:30
Thema: Beplanting en natuur op dinsdag 8 juli, 19:30 tot 21:00
Thema: Bewegen voor ouderen op woensdag 9 juli, 10:30 tot 12:00

Het tijdelijke atelier, de workshops en de eindpresentatie vinden allen plaats in buurtcentrum Morschwijck aan de Opaalstraat 19 in Leiden.

Leiden morslint


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×