Dick de Vos van de Partij voor de Dieren (links) vroeg in de week van de boomfeestdag samen met advocaat Van Duijn (rechts) van de Bomenbond Rijnland aandacht voor de 'illegale' bomenkap bij het Sylvius Laboratorium. In het midden hoogleraar Jos van den Broek die de bomen voor zijn werkplek zag verdwijnen en de kwestie aankaartte. (Archieffoto: Chris de Waard).

Illegale bomenkap kost universiteit bijna 65.000 euro

De bomen die de Universiteit Leiden in maart van dit jaar liet kappen bij het Sylvius-laboratorium op het Bio Science Park komen het kennisinstituut duur te staan: 63.687 euro. Volgens berekeningen van de gemeente zijn er 13 bomen illegaal omgehaald met een waarde van 4.899 euro per stuk. Omdat de universiteit geen vergunning had aangevraagd, trok de Bomenbond Rijnland aan de bel en vroeg het College van Burgemeester en Wethouders om de gemeentelijke Bomenverordening 2012 te handhaven. 

Na een aanvankelijke weigering om op te treden stelde B en W de universiteit vorige maand in de gelegenheid om alsnog een vergunning aan te vragen. Aan het verlenen van zo’n kapvergunning wordt doorgaans een herplantplicht verbonden of de verplichting een bedrag te storten in het gemeentelijke bomenfonds. 

Eerder deze maand weigerde de universiteit om alsnog een vergunning aan te vragen. Volgens de universiteit is het universiteitsterrein geen openbare ruimte en is de bomenverordening daarom niet van toepassing. “De universiteit is eigenaar en beheerder van het het gebied en stuurt mensen die er niets te zoeken hebben weg,” zo legt de universiteit in een brief aan de gemeente uit. De gemeente is het daar niet mee eens en heeft besloten dat de universiteit 63.687 euro moet storten in het bomenfonds.

De Bomenbond vindt – net als de gemeente – dat de bomen wel degelijk in de openbare ruimte stonden. “Het gebied was immers de facto voor een ieder toegankelijk,” stelt advocaat Marco van Duijn van de Bomenbond. 

De bomenbond kan zich het standpunt van de universiteit goed voorstellen. Op de gronden van de universiteit staan duizenden bomen en het aanvragen van kapvergunningen en de daaraan verbonden herplantplicht kost de universiteit al snel tonnen per jaar.

Van Duijn: “Het is daarom niet meer dan logisch dat de universiteit van de vergunningplicht af wil. Toen de Bomenverordening 2012 door de gemeenteraad werd besproken heeft de Bomenbond tevergeefs op deze onduidelijke regel gewezen. De Bomenbond heeft tevergeefs gewezen op de tienduizenden bomen op (semi-)openbare gronden van instellingen en bedrijven waarvan lang niet altijd duidelijk is of het voor ieder toegankelijk gebied betreft. Wethouder Frank de Wit heeft de raad toen echter voorgespiegeld dat met name de ‘particulier met een boom in de achtertuin’ van de nieuwe regeling zou profiteren. De raad ging daar helaas in mee.”

De Bomenbond pleit ervoor om de gemeentelijke bomenverordening alsnog aan te passen. “Nu blijkt dat zelfs een maatschappelijke grootgrondbezitter als de universiteit de regeling in haar voordeel wil uitleggen en zo duizenden bomen wil onttrekken aan de vergunningsplicht is er alle reden de bomenverordening op dit punt flink aan te scherpen. Beter laat dan te laat,” vindt Van Duijn.

Advertentie

Leiden bomenkapsylvius


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×