Toename luchtvervuiling op Hooigracht

18

Sinds de afsluiting van de Breestraat rijden er steeds meer auto’s en bussen op de Hooigracht. Dit heeft negatieve gevolgen voor de luchtkwaliteit, volgens voorzitter Jaap van Meijgaarden van wijkvereniging Pancras-West. Wethouder Strijk is verrast door de tellingen van de buurt: “We spreken elkaar vaak en ik wist niet dat ze dit deden. Wij tellen zelf ook  en dat weet de wijkvereniging.”

Audiofragment: Wethouder Strijk reageert op de cijfers waar de wijkvereniging vandaag mee naar buiten kwam.

Voertuigtellingen
In de week van 8 t/m 12 september heeft Vereniging Pancras-West voertuigtellingen uitgevoerd op de Hooigracht. Er werden daar gemiddeld 1582 motorvoertuigen per werkdag meer geteld dan in juni 2013. Toen telde de gemeente op de Hooigracht 12.491 motorvoertuigen gemiddeld op een werkdag. In genoemde week dit jaar werden er 14.073 motorvoertuigen geteld. Een toename van 12,6%.

Luchtkwaliteitsmetingen
Volgens Van Meijgaarden zal het aantal auto’s de komende tijd nog meer toenemen vanwege de herfst en de winter. Hij heeft erop aangedrongen dat de gemeente tijdens de reconstructie van de Breestraat luchtkwaliteitsmetingen gaat verrichten. Daarvoor bestaat een goedkope door Milieudefensie ontwikkelde methode, die door het RIVM als betrouwbaar is aangemerkt. De gemeente heeft echter nog niets toegezegd.

Omwonenden
Van Meijgaarden: ”Ik hoop dat de gemeente op zo kort mogelijke termijn alsnog gaat meten. Omwonenden hebben er recht op te weten of hun lucht voldoende schoon is”.

Delen

18 reacties

 1. Dit mag dan volgens Wethouder Strijk een moment opname zijn. Het laat al wel zien wat de bewoners van de Hooigracht te wachten staat , wanneer alle bussen uit de Breestraat worden verplaatst naar de Hooigracht.

 2. Als de luchtvervuiling op de Hooigracht toeneemt heeft heel Pancras, zowel Oost- als West-, er last van. Dan hebben we het over een paar duizend inwoners van Leiden en dan heben we het over substantieel te meten gezondheidsschade. Het valt me toch al op dat ik regelmatig met een verstopte neus wakker wordt. En dat die neus de laatste weken nog meer verstopt is. Zal wel psychisch zijn zeiden de deskundigen vroeger. Nu weten ze dat dat o.a.door het fijnstof komt, het onzichtbare terrorisme dat ook onze gezondheid schaadt.

 3. Luchtvervuiling, waaronder fijnstof, vermoordt jaarlijks veel meer mensen dan het terrorisme van IS en dergelijke groeperingen, wereldwijd meer dan 7 miljoen mensen (WHO). Een veelvoud daarvan heeft door luchtvervuiling veroorzaakte gezondheidsklachten. In Nederland gaat het om enkele tienduizenden sterfgevallen. Je ziet het niet en dus bestaat het niet denken mensen als Strijk waarschijnlijk. Maar wie niet meet, die niet weet. Strijk wil misschien niet weten, en laat daarom niet meten. De negatieve gezondheidseffecten van (verkeers)lawaaioverlast worden trouwens ook ten onrechte genegeerd door politici.

 4. @Willem Schuyt
  Dat er door de gemeente Leiden niet gemeten wordt is feitelijk onjuist. Er wordt wel degelijk gemeten. Daarvoor zijn er detectielussen in het wegdek op de Hooigracht aangebracht. Ik ben alleen bang dat we nog even op de uitkomst, plus een oplossing ervan zullen moeten wachten. Zo lang er aan de oostkant van de stad geen randweg loopt, waarlangs het doorgaande verkeer wordt omgeleid, is dit probleem nog niet zo eenvoudig op te lossen. Een verkeerstroom van 15.000 auto’s en 500 bussen per dag kan niet door een smalle straat met twee rijbanen. Dat kan een kind bedenken. Hoe het dan wel moet, weet ik ook niet, want Leiderdorp houdt de realisatie van zo’n oplossing tegen. Die rondweg zou namelijk deels over haar grondgebied moeten gaan lopen.

 5. een Leids burger op

  De oorspronkelijke plannen om de Breestraat helemaal autobusvrij te maken zijn van tafel, nu spreekt men over een autobusluwe breestraat. Maar dat dan wel tenkoste van straks een overvolle Hooigracht-Langegracht. Dus zolang die ringweg er niet komt zouden die plannen niet
  doorgedramd moeten worden maar in de ijskast gezet moeten worden.

  Meer verkeer op het traject Hooigracht-Langegracht betekent niet alleen een verslechtering van de luchtkwaliteit maar ook meer lawaai en (weer) meer filevorming daar.

  Dat meer auto en bus verkeer de luchtkwaliteit niet ten goede komt spreekt voor zich. Metingen zullen dat alleen maar bevestigen. Wel zijn luchtkwaliteitsmetingen nuttig om na te gaan of en zoja in hoeverre bepaalde normen worden overschreden.

 6. huilie, huilie. als er gekozen was geworden voor een tram dan was er geen luchtvervuiling geweest. in steden (buitenlandse, je vraagt je af wat er in nederland misgaat in dit kader) als zaragoza, orleans, edinburgh, valenciennes en gent (soort van vergelijkbaar in grootte) heeft men allang de tram ontdekt als milieuvriendelijke schaalbare manier van openbaar vervoer. de inwoners van de leidse binnenstad wilden geen "trein" door de straten. dan krijg je dit. dus, huilie huilie lekker verder.

  ben weer benieuwd hoe hierop gereageerd wordt.

 7. Voor de bewoners op en rond de Breestraat is dit natuurlijk wel een goede ontwikkeling…

  Maar…, de meeste bussen zijn toch hybride tegenwoordig? Er wordt hier geklaagd over een toename van verkeer, met name door het verleggen van het openbaar vervoer, maar iedereen die nu meteen over fijnstof e.d. begint: er zijn helemaal nog geen metingen gedaan.
  Als de verkeerstoename grotendeels wordt veroorzaakt door het verleggen van de OV-routes, zal dat gelet op het hybride karakter van de bussen weinig nadelige effecten hebben op de uitstoot van fijnstof.
  Wel interessant is dat Van Meijgaarden in andere discussies roeptoetert dat er een daling van wegverkeer valt te verwachten, terwijl er hier sprake is van een stijging van wegverkeer van 12,6% (jammer dat hij er niet bij vermeldt hoeveel daarvan voor rekening van OV komt).

  Inzake de Rijnland Route / ZnB blijven tegenstanders maar tetteren dat het wegverkeer afneemt, terwijl ook in dit geval blijkt, dat dat helemaal niet het geval is in Leiden. De N206 komt inmiddels bijna dagelijks in de ochtend- en avondspits filemeldingen voorbij. Zelfs op het hoogtepunt van de crisis, namen in Leiden het aantal files in frequentie en lengte toe. Het wordt alleen maar erger (helaas). Niet alleen op de Hooigracht, maar ook op de Rooseveltstraat, de Churchilllaan, de Plesmanlaan, de Dr. Lelylaan, de Morsweg en de Lammeschansweg.

  Het Hooigrachttracé leert wel dat je in een stadscentrum OV en het andere wegverkeer zoveel mogelijk gescheiden moet houden. Dit is vragen om files (en dus meer luchtverontreiniging) en ongelukken. Straten als Hooigracht en Breestraat zijn niet geschikt voor dergelijke forse verkeersstromen.

 8. @Emile
  Met detectielussen worden de luchtververvuiling en de akoestische vervuiling (geluidsoverlast) niet gemeten, terwijl dat wel nodig is. Dat zou trouwens op meer locaties in de gemeente Leiden moeten. Wie niet meet, die niet weet. Het ontbreken van die essentiële informatie komt de gemeente misschien goed uit.
  Buurgemeente Leiderdorp werkt op een aantal gebieden nauw met Leiden samen omdat ze het in dat dorp alleen niet aankunnen, maar weigert steeds weer mee te werken aan een regionale oplossing voor de verkeersproblematiek. Die structurele tegenwerking vormt een heel sterk extra argument voor samenvoeging met Leiden.

  @tokke
  Je hebt wel een punt. Met de afwijzing van de RGL is door de provincie en de gemeenten tegen het openbaar vervoer gekozen en voor de auto en bedrijven die wegen en parkeergarages bouwen. Het zogenaamde Hoogwaardig OV (HOV) waar gemeente en regio het over hebben bestaat feitelijk gewoon uit steeds slechter en minder frequent wordend busvervoer. Dat is nu al te voorspellen. Nog een paar jaar en de laatste bus uit Leiden naar de buitenwijken en omringende dorpen vertrekt tussen 19.00 en 20.00 uur.

 9. @ Eric
  Je hebt gelijk met het feit dat die bussen zelf niet de luchtvervuilers zijn. Wanneer ze echter de oorzaak zijn van lange files met auto’s die met stationair draaiende motoren langdurig stil blijven staan, dan is dat de grootste bron van fijnstof en uitlaatgassen. En dat is wat er nu gebeurt op de Hooigracht.
  @willem Schuyt
  Tokke heeft helemaal geen punt. Die RGL zou slechts de helft van de huidige bussen hebben kunnen vervangen. Die resterende 200 bussen per dag waren we dan nog niet kwijt geweest.
  Het grote verschil met alle steden in het buitenland die dan weer worden genoemd is, dat daar veel minder fietsers aan het verkeer deelnemen. In Leiden vindt 60% van alle transport per fiets plaats. Door de Breestraat fietsen 12.000 fietsers per dag (nu even niet natuurlijk). Uit allerlei verkeersveiligheids analyses was al door de SWOV onderzocht dat trams die gelijkvloers de weg moeten delen met fietsers 6 maal zo veel ernstige slachtoffers maken dan bussen. Gaan we nu die hele discussie over de RGL over doen? Er is een referendum over geweest, 70% van de Leidse bevolking heeft tegen gestemd.

 10. een Leids burger op

  De RGL-discussie hoeft niet over maar daaruit is wel te leren dat een ringweg nodig is om het verkeer op het
  Hooigracht-Langegracht te ontlasten als er dan toch meer bussen van de Breestraat naar de Hooigracht moeten.

  Eerder wees ik hier in deze draad (als eerste) al op de filevorming.
  Dat lijkt me veel erger dan locaal lawaaioverlast of plaatselijk meer luchtverontreiniging waar Van Meijgaarden zo’n nadruk op legt. Immers van die filevorming hebben dan alle weggebruikers die in de file staan op dat traject last. Niet alleen de bewoners van de Hooigracht en omgeving.

 11. Het wordt tijd dat wij een nieuwe voorzitter van onze wijkvereniging gaan kiezen. Voor hoe lang is zo iemand eigenlijk benoemd? Reden voor mijn opstelling: keer op keer met zoveel bombarie kritiek uitoefenen op beslissingen die in de gemeente worden genomen of op andersoortige bewegingen de stad maken dat er erosie van aandacht en ergernis ontstaat. Gevolg: als wijk worden wij steeds minder serieus genomen en worden wij steeds meer in de hoek van de ‘daar heb je ze weer’ zeurpieten geduwd.
  Is er geen 40 minner die minder tijd heeft te besteden? Helaas ben ik zelf te oud.
  Nota bene: ik heb gelukkig nog niet gehoord dat de wijkvereniging tegen de hutspotmaaltijd op 2 oktober op de hooglandsekerkgracht is… Iemand anders wel?

 12. @ J.Bordewijk
  Dus iemand die namens zijn buurtbewoners bij herhaling opkomt voor de luchtkwaliteit in zijn woonwijk, die zeurt, en die is te oud? Dat begrijp ik niet. Volgens mij heeft hij gewoon gelijk en ook nog verstand van zaken.

 13. dhr. ir. J. van Meijgaarden is het archetype van een babyboomer.

  Geboren in 1945.
  Zijn hele werkzame leven alleen maar voor en bij overheden gewerkt.
  Vroeg uitgestapt en gecasht.
  Mooi huis in de binnenstad van Leiden verworven.
  en …
  vervolgens maar blijven zeuren, drammen en dreinen om ervoor te zorgen dat zijn eigen, directe omgeving precies zo blijft zoals hij het wil.

  verder:
  Tussen 1984 en 1988 gemeenteraadslid voor de PvdA geweest.
  Vanaf 1988 ‘wijkvoorzitter’ Pancras West (wat dat ook mag zijn)
  en …
  Op dit ogenblik ook nog steeds lid van de Leidse Millieuraad:

  "De Leidse MilieuRaad is in 1991 ingesteld door de gemeenteraad van Leiden om het gemeentebestuur te adviseren over gemeentelijk milieubeleid en met dat beleid samenhangende onderwerpen.
  Milieubeleid heeft betrekking op een veelheid van beleidsterreinen, variërend van afvalverwijdering, wijkbeheer, ruimtelijke ordening enzovoort.
  Sinds 2005 adviseert de Leidse Milieuraad aan B&W. In september 2009 is deze adviserende rol geformaliseerd door B&W"
  [http://www.leidsemilieuraad.nl/]

 14. @Marcellus
  Mijn vraag blijft: heeft Jaap van Meigaarden gelijk met zijn bezwaar tegen de slechte luchtkwaliteit op de Hooigracht? Of hij een pensionado is die als ex-beleidsmedewerker van de Provincie Zuid Holland nu geniet van zijn oude dag, vind ik minder boeiend. Of moeten we meer luisteren naar de voorstellen van lab071? Die willen de Breestraat auto- en bus-vrij maken door alle verkeer naar de Hooigracht te verplaatsen. Dan heb ik toch meer de nijging om naar van Meigaarden te luisteren.

 15. @Emile: Iedereen die kritiek heeft op een slechte luchtkwaliteit, heeft gelijk. Slechte luchtkwaliteit is nooit goed. En ook al heeft van Meijgaarden geen metingen verricht, het kan niet anders of de dagelijkse files hebben een slecht effect.

  De voorstellen van Lab071 zijn inderdaad bespottelijk. Zolang er geen ondergrondse alternatieven komen, blijft het bij een verplaatsen van problemen, waarbij de oplossing (bijv. voor de Breestraat) leidt tot een situatie (bijv. op de Hooigracht) die vele malen slechter is dan de situatie zoals die was.

  Als de tellingen van van Meijgaarden kloppen, is er een forse toename van het wegverkeer, iets wat elders in Leiden ook valt te constateren. Een ondergrondse bussluis is zeer noodzakelijk. Bovengronds kunnen er slechts problemen worden verplaatst en aangezien de groei van het wegverkeer gestaag toeneemt, zal geen enkele bovengrondse verplaatsing meer dan een tijdelijk positief effect hebben.

  @Tokke: Godzijdank is die RGL er niet gekomen: die had zo’n forse hap uit de OV-budgetten opgeslokt dat de helft van de busverbindingen was geschrapt, de bereikbaarheid van Leiden per OV veel slechter was geworden, en er vele honderden mensen de auto waren ingejaagd. De RGL was bovendien een verbinding per tram die allang per trein mogelijk was, met als enig verschil dat de RGL v.a. station Lammeschans als tram door het centrum naar Leiden CS was gegaan. Alle bomen die je nu op de middenberm van de Lammenschansweg ziet tussen het station en Korevaarstraat, hadden moeten worden gekapt, bij de Korevaarstraat was er een verkeersonveilige situatie ontstaan, t.g.v. het gedeeltelijke enkelbaanstracé op de Breestraat hadden er forse vertragingen kunnen optreden in de dienstregeling, en voor de voor Leiden zo belangrijke omliggende gemeenten als Voorschoten, Warmond, Oegstgeest, Zoetermeer, Leiderdorp, Wassenaar enz., had de RGL geen enkele toegevoegde waarde gehad. Wie uit Gouda of Alphen naar Leiden wil, kan dat prima met de trein en had de RGL daarvoor niet nodig. En voor het vervoer binnen Leiden zelf, had je ook niet zoveel aan een lijntje tussen CS en station Lammenschans. Wat wel zeker is: als de RGL er was gekomen, waren de files op Hooigracht én Breestraat alleen maar langer geworden.

 16. Als van Meigaarden gelijk heeft, zal de gemeente met haar tellingen niet tot een andere conclusie komen. Fijnstof en uitlaatgassen zijn verantwoordelijk voor de ontwikkeling van Astma en COPD (een ongeneeslijke longziekte). Daar kunnen we niet serieus genoeg rekening mee houden. In Nederland blijven oude (vervuilende) auto’s nog welkom in de steden en worden niet verboden zoals in Duitsland. Als de toename van autoverkeer op de Hooigracht een trend is die ook op de N206 plaats vindt, dan is het probleem groter dan wordt beweerd door Strijk.
  @Eric: Natuurlijk zijn ongelijkvloerse oplossingen beter, maar wel heel kostbaar. Toen de Groene Hart tunnel werd geboord voor de HSL had die boorinstallatie direct ingezet moeten worden voor een Ringweg Oost, een OV corridor onder het centrum door en de Rijnlandroute. Dat is niet gebeurd en dat is jammer, maar we zullen nu wel iets moeten gaan doen aan een betere bereikbaarheid voor Leiden en doorstroming van het noord-zuid verkeer.

 17. "Dit heeft negatieve gevolgen voor de luchtkwaliteit, volgens voorzitter Jaap van Meijgaarden van wijkvereniging Pancras-West."

  Punt is dat deze mens zich in de media constant profileert als voorzitter van een wijkvereniging, maar dat hij feitelijk lid is van een adviesgroep van het college van B&W. 2 hoeden dragen en naar eigen keuze bekendmaken vanonder welke hoed je spreekt gaat er bij mij niet in. Maar ik ben dan ook socialist noch baby-boomer.

Over de auteur

Je bent nu offline