Bewoners van de Hooigracht protesteerden in januari al tegen de plannen van de gemeente om busroutes naar de Hooigracht te verplaatsen. Er werd onder andere gevreesd voor gezondheidsproblemen. (Foto: Chris de Waard)

Toename luchtvervuiling op Hooigracht

Sinds de afsluiting van de Breestraat rijden er steeds meer auto’s en bussen op de Hooigracht. Dit heeft negatieve gevolgen voor de luchtkwaliteit, volgens voorzitter Jaap van Meijgaarden van wijkvereniging Pancras-West. Wethouder Strijk is verrast door de tellingen van de buurt: “We spreken elkaar vaak en ik wist niet dat ze dit deden. Wij tellen zelf ook  en dat weet de wijkvereniging.”

Audiofragment: Wethouder Strijk reageert op de cijfers waar de wijkvereniging vandaag mee naar buiten kwam.

Voertuigtellingen
In de week van 8 t/m 12 september heeft Vereniging Pancras-West voertuigtellingen uitgevoerd op de Hooigracht. Er werden daar gemiddeld 1582 motorvoertuigen per werkdag meer geteld dan in juni 2013. Toen telde de gemeente op de Hooigracht 12.491 motorvoertuigen gemiddeld op een werkdag. In genoemde week dit jaar werden er 14.073 motorvoertuigen geteld. Een toename van 12,6%.

Luchtkwaliteitsmetingen
Volgens Van Meijgaarden zal het aantal auto’s de komende tijd nog meer toenemen vanwege de herfst en de winter. Hij heeft erop aangedrongen dat de gemeente tijdens de reconstructie van de Breestraat luchtkwaliteitsmetingen gaat verrichten. Daarvoor bestaat een goedkope door Milieudefensie ontwikkelde methode, die door het RIVM als betrouwbaar is aangemerkt. De gemeente heeft echter nog niets toegezegd.

Omwonenden
Van Meijgaarden: ”Ik hoop dat de gemeente op zo kort mogelijke termijn alsnog gaat meten. Omwonenden hebben er recht op te weten of hun lucht voldoende schoon is”.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×