Demonstraties tegen het verblijf van Benno L. zijn al weer even verleden tijd. In de straat is nog wel camerabewaking. (Archieffoto: Chris de Waard).

Benno L. mag onder voorwaarden contact hebben met minderjarigen

Naar aanleiding van de uitspraak in kort geding van maandag 6 oktober in de zaak die Benno L. had aangespannen tegen de staat, wijzigt het OM drie voorwaarden van de voorwaardelijke invrijheidstelling (v.i.). De voorzieningenrechter oordeelde dat het OM twee voorwaarden, het gebiedsverbod en het contact met minderjarigen, enigszins moet aanpassen. Verder oordeelde de rechter dat de enkelband als controlemiddel alleen mag worden gebruikt als het OM die controle in zijn voorwaarden heeft opgenomen.

Audiofragment: Burgemeester Lenferink gaat uitgebreid in op de gevolgen van de uitspraak in de rechtzaak van Benno L.

Om in Leiden te blijven wonen heeft het OM destijds, op voordracht van de driehoek in Leiden, als aanvullende voorwaarde in het besluit opgenomen dat Benno L. geen contact mag hebben met minderjarigen, thuis of in de stad. De rechter vond dit verbod te algemeen geformuleerd. Het OM heeft deze voorwaarde in het besluit aangepast in die zin dat Benno L. geen contact mag hebben met minderjarigen in Leiden, tenzij het zakelijke en/of dienstverlenende, functionele, in het dagelijks maatschappelijk verkeer betamelijke contacten betreft. Bijvoorbeeld winkelpersoneel.

Om in Leiden te blijven wonen is destijds, ook op voordracht van de driehoek in Leiden, als aanvullende voorwaarde opgenomen dat Benno L. begeleid zou worden door vrijwilligers in Leiden en hij zich niet mocht ophouden in het park achter zijn woning en bij scholen en speelplaatsen in Leiden. Dit werd wekelijks achteraf gecontroleerd door middel van de enkelband. De rechter vond dat dit controlemiddel alleen mag worden gebruikt als het OM die controle in zijn voorwaarden heeft opgenomen. Om die reden heeft het OM dit nu vastgelegd in het v.i.-besluit.

Het verbod aan Benno L. om zonder begeleiding in Leiden te zijn, is een afspraak tussen Benno L. en de burgemeester. Als Benno L. aanpassing van die afspraak wil, moet hij zich daarvoor wenden tot de burgemeester.

Als Benno L. goed meewerkt, volgt er mogelijk over niet al te lange tijd een versoepeling van de voorwaarden.

Advertentie

Leiden Benno L.


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×