Links de belangrijkste busroutes in het centrum met de aantallen die er nu dagelijks rijden. Rechts het eindbeeld als met als belangrijkste veranderingen de honderden bussen per dag die van de Breestraat verhuizen naar het nieuwe tracé Hooigracht-Langegracht en het busvrij maken van de Stationsweg en de Steenstraat.

Bussenplan Leidse binnenstad steeds concreter

De plannen voor het busverkeer in en om Leiden worden steeds concreter. Gisteren kregen de raadsleden een uitgebreide presentatie van de nieuwe buscorridors waar de gemeente samen het de provincie Zuid-Holland en de regiogemeenten aan werkt. Er komen nieuwe HOV-verbindingen naar bijvoorbeeld Leiderdorp en ook via het biosciencepark naar Katwijk en Noordwijk.

Audiofragment: Wethouder Robert Strijk over de nieuwe busroutes waar de gemeente Leiden aan werkt.

Ook in de binnenstad verandert er de komende jaren enorm veel. De Stationsweg en de Steenstraat worden busvrij gemaakt. Die bussen gaan dan via het Schutterveld en de Molenwerf rijden. Deels op een aparte busbaan. Bij de Lammermarkt gaat een deel van de bussen dan via de turfmarkt naar de Breestraat, terwijl een ander deel gaat rijden via de nieuwe busroute: Het HoLa-tracé via de Hooigracht en de Langegracht. Ook die twee straten worden opnieuw ingericht om het extra busverkeer op een goede manier te kunnen verwerken. Met het HoLa-tracé wordt de Breestraat ontlast. Daar verdwijnt op termijn ongeveer de helft van alle bussen. Op het kaartje hierboven is te zien hoeveel bussen er nu rijden en wat het eindbeeld wordt.

buspresentatie.jpg

Veel binnenstadbewoners waren razend benieuwd naar de presentatie van de gemeentelijke busplannen (Foto: Chris de Waard).

De komende maanden gaat wethouder Strijk in gepsrek met alle betrokkenen langs de belangrijkste nieuwe busroutes. Daarbij komen wat hem betreft alle opties op tafel. “Geen taboes,” zo hield hij gisteravond ook de raadsleden en het publiek – dat massaal naar de presentatie kwam kijken – voor. Voor de Hooigracht kan het betekenden dat alle bomen gekapt moeten worden en dat er geen of minder plek zal zijn om te parkeren. Laden en lossen gaat mogelijk op de stoep gebeuren.

Audiofragment: Voorzitter Jaap van Meijgaarden van de wijkvereniging Pancras-West over de extra bussen over de Hooigracht.

Ook voor de Langegracht zijn er meerdere opties in beeld. Die worden samen met bewoners en andere belanghebbende tegen het licht gehouden. Ook hier variëren ze van kleinere aanpassingen tot ingrijpende veranderingen. Bijvoorbeeld ook hier het kappen van alle bomen en het aanleggen van een vrije busbaan in het midden van de weg met aan weerszijde nieuwe bomen en ventwegen met klinkers.

Buiten het centrum is de grootste aanpassing nodig bij de HOV-corridor naar Katwijk en Noordwijk. Die nieuwe busverbinding gaat niet over het biosciencepark rijden, dat leent zich daar slecht voor, en vooralsnog ook niet via de Wassenaarseweg. De gemeente Leiden had dat het liefste gezien, maar de nieuwe betacampus die de Universiteit Leiden daar momenteel voor honderden miljoenen bouwt, maakt dat onmogelijk.

bspl.jpg

Wethouder Strijk liet zich vandaag bij de Faculteit Natuurwetenschappen door twee hoogleraren bijpraten over het belang van trillingsvrij meten (Foto: Twitter @robertstrijk).

Toen de nieuwbouw voor die faculteit wis- en natuurkunde daar gepland werd, gingen gemeente en universiteit er nog van uit dat er langs het gebied een tram zou gaan rijden: de RijnGouwelijn. Nu het bussen zijn geworden doet hier zich een soortgelijk probleem voor als in de Breestraat. Daar moeten honderden bussen de straat uit voordat het asfalt vervangen kan worden door mooie klinkers. Anders ontstaat er door trillingen die de bussen veroorzaken schade aan de monumenten. In het Bio Science Park Leiden zouden soortgelijke trillingen de metingen kunnen verstoren die onderzoekers van de nieuwe betacampus daar uitvoeren. 

Advertentie

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×