Wethouder Damen (rechts) heeft de jaarrekening 2014 aan de gemeenteraad overhandigd. (Archieffoto: Chris de Waard).

Leidse jaarrekening 2014 aan gemeenteraad aangeboden

Wethouder Marleen Damen (Werk en Inkomen, Wijken en Financiën) heeft namens het college van burgemeester en wethouders de jaarrekening 2014 aan de gemeenteraad aangeboden. De jaarrekening 2014 laat een positief saldo zien van € 8,7 miljoen. Dit resultaat is grotendeels ontstaan omdat eerder geplande uitgaven voor diverse projecten in 2014 nog niet gedaan werden. Deze uitgaven worden op een later moment wel verwacht.

Tegelijk met de jaarrekening worden daarom voorstellen aan de gemeenteraad aangeboden om de budgetten voor deze projecten te reserveren. Deze voorstellen overstijgen in totaal het resultaat over 2014 met € 4,4 miljoen. Voorstel is dit bedrag aan de algemene concernreserve te onttrekken.

Marleen Damen: “Helaas hebben we te maken met enkele financiële tegenvallers, zoals de lagere ozb opbrengsten uit vastgoed (niet-woningen) en het reeds eerder aangekondigde tekort op de exploitatie van gemeentelijk vastgoed. Maar tegelijkertijd kunnen we gelukkig vaststellen dat de financiële positie van Leiden goed is en dat we een gezonde financiële uitgangspositie voor de komende jaren hebben.”

Damen somt verder op: “Er is het afgelopen jaar veel in gang gezet en veel in de stad gerealiseerd. De Breestraat is prachtig opgeknapt en de Muziekcentrum Gebr. De Nobel opende haar deuren. De bouwwerkzaamheden voor de parkeergarage aan de Lammermarkt werden gestart en de eerste ondergrondse containers werden geplaatst. Er is hard gewerkt aan de voorbereiding op en de invoering van de nieuwe taken waar de gemeente vanaf 1 januari 2015 als gevolg van de decentralisaties verantwoordelijk voor werd. De nieuwe sociale wijkteams gingen in 2014 van start. Ook konden meer Leidenaren een beroep doen op financiële steun door de uitbreiding van het minimabeleid. Het duurzaamheidsfonds voor lokale initiatieven kreeg meerdere aanvragen en kon 15 verzoeken honoreren. Het BioScience park kreeg opnieuw een impuls met de oprichting van het Biotech Training Facility, het eerste scholingscentrum in de (bio)farmaceutische industrie van Nederland.”

Leiden heeft daarnaast in 2014 wederom een in control-verklaring afgegeven. Dit betekent dat de gemeente interne controles heeft uitgevoerd om fouten of verbeterpunten zelf te constateren, op te pakken en te bewaken.

Bijlage: Jaarstukken_2014 van de gemeente Leiden.

Nieuws


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×