De Merenwijk kan opgelucht ademhalen. De bibliotheek in de Rosmolen is voor de komende jaren gered.

Geen bezuinigingen op wijkbibliotheken

De wijkbibliotheek in de Merenwijk is gered en ook op andere wijkbibliotheken mag niet worden bezuinigd. De Leidse gemeenteraad geeft daarmee een duidelijk signaal aan BplusC: “Stop met uitsterfbeleid van het  bibliotheekwerk in Leiden,” zoals PvdA fractievoorzitter Gijs Holla het verwoordde. Zijn partij diende samen met de drie andere collegepartijen een wijzigingsvoorstel in waarin het ’transformatiebudget’ van 158.000 euro niet wordt gebruikt voor het vervangen van de bieb in de Merenwijk door een uitleenfaciliteit op zes scholen in de wijk, maar voor het tot eind 2017 openhouden van de bibliotheek.

[soundcloud url=”https://api.soundcloud.com/tracks/214092235″ params=”auto_play=false&hide_related=false&show_comments=true&show_user=true&show_reposts=false&visual=true” width=”100%” height=”450″ iframe=”true” /]

Fractievoorzitter Gijs Holla van de PvdA eist dat het afgelopen is met het ‘uitsterfbeleid van wijkbibliotheken’.

Voor de jaren daarna krijgt BplusC van de raad de opdracht om de opgelegde bezuiniging anders in te vullen. Cultuur-wethouder Strijk gaat die boodschap overbrengen aan BplusC-directeur Willem van Moort, maar voorziet geen grote problemen: “Ik ken wel directeuren die een forsere taakstelling hebben moeten doorvoeren dan deze van ruim 1% van hun totale subsidie.” Strijk wees er verder op dat het aantal boeken dat wordt uitgeleend de laatste jaren met een kwart is gedaald.

[soundcloud url=”https://api.soundcloud.com/tracks/214092178″ params=”auto_play=false&hide_related=false&show_comments=true&show_user=true&show_reposts=false&visual=true” width=”100%” height=”450″ iframe=”true” /]

Wethouder Strijk (D66, cultuur) gaat in overleg met BplusC op zoek naar een andere invulling van de opgelegde bezuiniging.

De BplusC-directeur ziet dat zelf heel anders. Hij wijst er op dat er ook in de afgelopen jaren al voor enorme bedragen is bezuinigd op zijn organisatie en stelt dat verdere kortingen nu ten koste zullen gaan van het cursusaanbod.

Een alternatieve financiering voor het openhouden van de bibliotheek in de Merenwijk werd ingediend door het CDA, GroenLinks en de ChristenUnie kreeg onvoldoende steun. Die partijen wilden jaarlijks 90.000 euro bezuinigen op de portefeuille economie. Wethouder Strijk, die naast cultuur ook economie in zijn portefeuille heeft, zag daar niets in en wees erop dat in de economische hoek slechts vier organisaties subsidie ontvangen, terwijl er meer dan 100 culturele organisaties worden ondersteund.

Daarbij zijn er trouwens drie grootontvangers: Stadspodia, Gebr. de Nobel en BplusC zijn samen goed voor 80% van alle Leidse cultuursubsidies. Die laatste krijgt in z’n eentje zelfs meer dan 50% van het totale subsidiebedrag uit de gemeentelijke cultuurpot. “Het beeld dat sommige partijen schetsen dat er een  kaalslag dreigt in de Leidse cultuursector wil ik met klem bestrijden,” zei Strijk nog. De wethouder wees er op dat Leiden nog steeds veel meer geld uitgeeft aan cultuur dan de normen die ervoor gehanteerd worden. Maar liefst 60% meer.

Cultuur Leiden Politiek


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×