De wieren zitten watersport, zoals hier bij de Kaagcup, op de Kagerplassen in de weg (Foto: Jeroen Mesman).

Verontrustende toename wieren in Kagerplassen

De Kagerplassen hebben last van een sterk groeiend aantal wieren. Dat is vorige week geconstateerd tijdens de Kaagweek. Herman van de Steen, regiovertegenwoordiger van het Koninklijk Nederlands Watersport Verbond, maakt zich grote zorgen. “Er is wiergroei op allerlei plekken. Het is een snel opkomend fenomeen dat tot grote problemen kan leiden.”

De Kagerplassen zijn niet het enige water dat last heeft van de wieren: ook bijvoorbeeld het IJsselmeer is erdoor getroffen. Het schonere, meer heldere water in combinatie met het warme weer zou een goede voedingsbodem zijn voor de wieren om te floreren. In andere plassen is al melding gemaakt van vastlopende boten en koelingsproblemen bij motorboten.

“De snelle groei kan het water op termijn ongeschikt maken voor intensieve watersport”, vreest Van der Steen. “Een mogelijke oplossing is het dreggen en maaien van de plassen, iets dat elders eerder in vergelijkbare situaties is gedaan.

Van der Steen adviseert watersporters in het gebied vooral bewust te zijn van het probleem. “Wat concreter: wees extra oplettend tijdens het varen, vooral dicht bij de oevers en in ondiepe gedeelten. Controleer bij motorboten de wierpotten en waar mogelijk het koelsysteem van de motor. En controleer dat het anker niet krabt bij het voor anker gaan.”

Regio kagerplassen


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×