In juli werd duidelijk dat de Kagerplassen last hebben van een sterk groeiend aantal wieren. (Foto: PR).

Rijnland verwijdert waterplanten uit Kagerplassen

Het hoogheemraadschap van Rijnland start vandaag een proef met de aanpak van hinder door waterplanten in de Kagerplassen. De hinder ontstaat bij watersporters, doordat plantenresten in roeren en schroeven van boten blijven hangen of in koelsystemen terechtkomen.

Rijnland vaart vandaag met een onderhoudsboot om de losse planten in de ondiepe delen te verwijderen. Doel is om te onderzoeken of na het opruimen de hinder afneemt. het hoogheemraadschap komt met de maatregelen na signalen van watersporters en het Watersportverbond. Vooralsnog blijft de proef beperkt tot de Kagerplassen.

“De ongebreidelde plantengroei wordt een steeds groter probleem voor de watersport”, aldus Herman van der Steen, regiovertegenwoordiger West-Holland van het Watersportverbond. “We zijn blij dat Rijnland met deze proef zo alert reageert op onze signalen.” Het Watersportverbond heeft aangegeven bereid te zijn om mee te denken bij het zoeken naar een structurele oplossing.

Regio kagerplassen


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×