Migrantenorganisaties organiseren avond over opvoeden

Het Samenwerkingsverband van Migrantenorganisaties organiseert samen met Kidsclub en LOSA, Leidse Organisatie Surinamers/Antilianen, een thema-avond over Informatie Jeugdhulpverlening op vrijdag 16 oktober aan het Eksterpad in de Merenwijk.

Het is de bedoeling om op deze avond de bezoekers de gelegenheid te bieden om met professionals van gedachten te wisselen over ervaringen met het opvoeden van pubers.

Deskundig advies
Daarvoor zijn verschillende deskundigen van onder andere Centrum voor Jeugd en Gezin, het Sociaal Wijkteam en een ouderbegeleider van de Leidse Hogeschool uitgenodigd om te informeren. Als je interesse hebt kan je ook met deze deskundigen een afspraak maken om je persoonlijk te adviseren. Na het officiële gedeelte is er nog de optie om bij te praten met een hapje en drankje onder het genot van muziek van Mr. T en de formatie Dakka.

Iedereen is op 16 oktober vanaf 19.30 uur welkom in het pand aan het Eksterpad in de Merenwijk. Meer informatie kun je verkrijgen via 06-44481239 of 06-28139555.

Leiden Nieuws


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×