Regio staat open voor noodopvanglocatie vluchtelingen

Leiden bundelt de krachten met de buurgemeenten Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude voor wat betreft de opvang van vluchtelingen. De Leidse taskforce die al enkele weken de mogelijke opvanglocaties in beeld brengt en op haalbaarheid toetst is daarom uitgebreid met ambtenaren uit de regiogemeenten. De Leidse regio wil zo voor het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) één aanspreekpunt vormen voor de opvang van vluchtelingen in de regio.

Wethouder Strijk sluit niet uit dat ook de Leidse regio gaat zorgen voor de acute opvang van vluchtelingen.

Het gaat niet alleen om de huisvesting van statushouders, dat zijn vluchtelingen die momenteel in asielzoekerscentra wachten op definitieve huisvesting omdat ze hier mogen blijven, maar ook om noodopvang van groepen nieuwe vluchtelingen. Het COA heeft zo’n verzoek nog niet bij de Leidse regio neergelegd, maar wethouder Strijk sluit niet uit dat dat op korte termijn wel zal gebeuren.

Leiden en de regio willen met de samenwerking voldoen aan de landelijk opgelegde taakstelling voor het onderbrengen van vergunninghouders en dat waar mogelijk versneld doen, zodat er ruimte ontstaat in de azc’s voor nieuwe vluchtelingen zonder vergunning. De samenwerking moet ook efficiencyvoordelen opleveren omdat allerlei zaken maar één keer uitgezocht hoeven te worden. Het gaat niet alleen om de opvang van vluchtelingen, maar ook om zaken als onderwijs, taal, werk & inkomen, inburgering en integratie.

Leiden Leiderdorp Oegstgeest Politiek Voorschoten Zoeterwoude Vluchtelingen


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×