Voor de HEMA werd het schetsontwerp vanmorgen gepresenteerd door wethouder Paul Laudy. Links van hem D66-duoraadslid Farokh Tahmasian en voorzitter Dagobert Schulp van de winkeliersvereniging Haarlemmerstraat. Rechts Hanna Verhoef van wijkvereniging Maredorp en centrummanager Erwin Roodhart. Helemaal rechts de ambtelijke ondersteuning. (Foto's: J.P. Kranenburg).

Vier miljoen voor herinrichting Haarlemmerstraat

Voorjaar 2017 start de herinrichting van de Haarlemmerstraat. De gemeente trekt bijna vier miljoen euro uit voor een facelift à la de Breestraat. Er komt nieuwe bestrating met langs de gevels blauwe stoepen. Net als vroeger. De goot in het midden verdwijnt, evenals de aparte blindengeleidestroken. Links en rechts komen keienstroken. Die dienen voor de afwatering, maar ook als geleidestrook. Verder wordt de openbare verlichting vervangen. De zilverkleurige bollen die nu boven de straat hangen maken plaats voor de Leidse lantaarn. Daaraan worden planten- of bloembakken gehangen om de straat ook wat te vergroenen. Voor bomen is geen plaats.

Bevoorrading
Ook het verkeer in de straat wordt aangepakt. Vracht- en andere auto’s die de winkels komen bevoorraden mogen na de herinrichting alleen nog maar vanaf de Hooigracht rechtsaf de Haarlemmerstraat inrijden. Aan de andere kant moeten ze dan verplicht rechtsaf de turfmarkt op. Dat moet zorgen voor meer rust in de ochtenduren.

2016-02-05 10.45.47Dit deel van de Haarlemmerstraat wordt rond de herinrichting bij wijze van proef opengesteld voor autoverkeer. (Foto: Chris de Waard).

Pilot openstelling
Het deel van de Haarlemmerstraat tussen de Hooigracht en de Haven wordt ook meegenomen in de plannen. De rijbanen komen daar terug met de mogelijkheid om te laden en te lossen. De openstelling voor het autoverkeer is in eerste instantie een proef.

Fietsparkeren
Ook op de Haarlemmerstraat wordt het fietsparkeren de komende tijd aangepakt. Bij de herinrichting komen er al meer stallingsplekken in de stegen en ook wordt gekeken of het fietsparkeren naast de Coeliekerk op de Lange Mare kan worden verbeterd. Op termijn moet ook onder de HEMA een grote fietsenstalling komen, net als onder V&D. Ook wordt bij de Lange Mare nog gekeken naar een gebouwde fietsenstalling, maar dat ligt nog verder in de toekomst.

Lange Mare
Niet alleen de Haarlemmerstraat zelf gaat op de schop. Ook de kruising met de Hooigracht wordt meegenomen. Dat valt samen met de herinrichting van de Hooigracht en de Langegracht die samen de nieuwe centrumroute gaan vormen. Daarbij wordt ook het Pelipleintje bij Bad Habits meegenomen. Ook de Lange Mare  krijgt een facelift. De straat wordt opnieuw ingericht en krijgt een uitstraling die wel wat weg gaan hebben van de onlangs ook opnieuw ingerichte Korevaarstraat. Zo verhuizen de bomen daar bijvoorbeeld naar het midden van de straat waar een berm wordt aangelegd.

Voorbereiding
De komende anderhalf jaar worden de plannen verder uitgewerkt en definitief gemaakt. De gemeente doet dat in nauw overleg met bewoners en winkeliers. Daarna volgt de aanbesteding en kan in het voorjaar van volgend jaar worden begonnen. Er wordt dan doorgewerkt tot 3 oktober en zo nodig volgt er dan nog een afrondende fase na de viering van Leidens Ontzet.

Economie Leiden Politiek Centrumroute haarlemmerstraat


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×