Herinrichting eerste deel centrumroute start na de zomer

Het college van burgemeester en wethouders heeft vanmiddag het uitvoeringsbesluit van het eerste tracédeel van de centrumroute vastgesteld. Dat is de route tussen station Lammenschans en station Leiden Centraal via de Hooigracht, de Langegracht en het Schuttersveld. Als de gemeenteraad instemt met het definitief ontwerp wordt de herinrichting van dit eerste deel van de centrumroute in de tweede helft van dit jaar uitgevoerd. Het gaat daarbij om het stuk tussen de aansluiting van de Lammenschansweg bij de Zoeterwoudsesingel en het Levendaal. Bij de herinrichting wordt gebruik gemaakt van veel hoogwaardige materialen zoals gebakken klinkers en natuurstenen stoepranden. Ook komen er meer bomen.

Wethouder Robert Strijk (bereikbaarheid) is blij met het besluit: “Het brengt ons een stap dichterbij de uitvoering van de centrumroute. Daarmee krijgt de binnenstad de mooie, groene entree waar het recht op heeft en tegelijkertijd creëren we ruimte voor de fietser, voetganger en het hoogwaardig openbaar vervoer, een win-win situatie.” Het tracédeel moet gereed zijn vooruitlopend op de bouw van de parkeergarage aan de Garenmarkt. Naar verwachting is dat begin 2017.

Bij de herinrichting wordt ook de Jan van Houtbrug aangepakt. Dan verdwijnt ook de noodbrug weer die de gemeente onlangs noodgedwongen liet aanleggen voor 80.000 euro. Geld dat Leiden liever in de zak had gehouden, maar de staat van de brug maakte verder uitstel onmogelijk.

De hele route wordt tijdens de herinrichting van gevel tot gevel opnieuw ingericht. Daarbij ondergaan met name de Hooigracht en de Langegracht een ware metamorfose. Ook gaan daar meer bussen rijden, omdat een deel van de Breestraatbussen via de centrumroute zal gaan rijden. Het autoverkeer wordt tegelijkertijd teruggedrongen door de aanleg van de Leidse Ring. Dat is de grootscheepse optimalisatie die al geruime tijd gaande is. Met name rondom de Plesmanlaan bij Holiday Inn is dat goed zichtbaar.

Economie Leiden Politiek Centrumroute


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×