Leiden komt met lokaal mediabeleid

3

media071De Leidse gemeenteraad buigt zich binnenkort over het lokale medialandschap. Op verzoek van de ChristenUnie Leiden en D66 Leiden heeft het college een notitie op laten stellen over de (gewenste) rol van de lokale media bij het informeren van de inwoners. Ook wordt in kaart gebracht welke media er in de stad actief zijn en welke er recent zijn verdwenen.

Veel commerciële media hebben het moeilijk. Advertentie-inkomsten staan onder druk en abonnee-aantallen lopen terug. De gemeenteraad wil daarom de discussie voeren over die ontwikkelingen. Kan de gemeente de media ondersteunen of is verschraling van het media-aanbod door marktwerking iets dat nu eenmaal gebeurt.

Als de politiek ervoor kiest om niet lijdzaam toe te zien hoe titels verdwijnen dan heeft de gemeente verschillende mogelijkheden in kaart gebracht waarmee voor een deel al elders in het land ervaring is opgedaan. Om een pluriforme onafhankelijke nieuwsvoorziening in stand te houden, kan er bijvoorbeeld gedacht worden aan het oprichten van een regionaal mediacentrum, het instellen van een lokaal fonds waar media geld kunnen aanvragen voor vernieuwende ideeën, het bieden van huisvesting in een gemeentelijk pand of het inkopen van (meer) advertenties.

Een andere mogelijkheid ziet het college in het maken van prestatieafspraken met de verschillende media. Bijvoorbeeld geld beschikbaar stellen voor de productie van een bepaald aantal artikelen over een bepaald onderwerp dat de gemeente belangrijk vindt. De onafhankelijkheid van de pers zou daarbij wel gewaarborgd moeten blijven.

Naast de commerciële uitgevers zoals die van het Leidsch Dagblad, het Witte Weekblad, het Leids Nieuwsblad, Sleutelstad, Los en LEVEN zijn er ook twee publieke media actief in Leiden. Dat zijn de regionale omroep West en de lokale Unity. Die omroepen ontvangen al subsidie. Tenslotte is er ook nog de Mare. Het universitaire weekblad verschijnt 33 keer per jaar en wordt bekostigd door de Universiteit Leiden.

Hoewel Leiden dus nog een redelijk aantal titels telt, zijn er de afgelopen anderhalf jaar ook de nodige media verdwenen. Websites als Dichtbij Leiden, Leidsch.nu en Leiden.nu bestaan niet meer of zijn niet meer actief. Zondagskrant Het op Zondag is gestopt en het Leids Nieuwsblad ging terug van twee keer in de week naar een keer.

Reanne van Kleef in gesprek met Jaap de Jong, hoogleraar Journalistiek en Nieuwe Media aan de Universiteit Leiden, over het Leidse medialandschap.

Delen

3 reacties

 1. Theo Gielissen op

  Komt er ook een fonds voor winkeliers die het lastig hebben mede vanwege online shoppen?
  En voor horeca ondernemers mocht het weer blijven zoals het is?
  En voor bedrijven die moeten concurreren met lage lonen landen?
  Vast niet.

  We moeten ons bewust zijn van het feit dat we veel kunnen verliezen door niet meer geabonneerd te zijn, door niet meer fysiek te shoppen en door alleen maar naar prijs te kijken ongeacht herkomst.

  Daar ligt eventueel wel een rol voor de lokale overheid. Help bewoners duidelijk te maken dat zij als consument medeverantwoordelijk zijn voor hoe hun stad er over 10 jaar bij staat. Ongeacht of dat media is, horeca, winkelgebied of bedrijvigheid.

 2. Jantje van Leiden op

  Ooit waren er in Leiden 4 dagbladen. Van oudsher was de belangrijkste bron van inkomsten naast het abonnement de reclame. Door o.a. de invoering van radio- en Tv-reclame liep dat drastisch terug. Ook toen werd er een fonds opgericht, waarop door noodlijdende kranten een beroep kon worden gedaan. In Leiden was dat het geval bij de Leidse Courant. Toch heeft dat niet geholpen. Laat dat ook een les zijn voor nu.

 3. Zonder voldoende, deskundige en kritische berichtgeving en verslaggeving over wat gemeenteraad, raadscommisssies en college van B&W bespreken en besluiten kan er geen sprake zijn van een functionerende democratie op gemeentelijk niveau. Juist nu gemeenten meer verantwoordelijkheden hebben gekregen door de decentralisatie van diverse overheidstaken is dit belangrijk. De zorgwekkende werkelijkheid is echter dat adequate lokale jounalistiek in de meeste gemeenten ontbreekt. Over provinciale politiek worden burgers eveneens onvoldoende geïnformeerd. Ook dat is zorgelijk.

Over de auteur

Chris de Waard

Hoofdredacteur en oprichter van deze site en de radiozender Sleutelstad 107.5 FM. Volgt met name de gemeentepolitiek in Leiden en de regio.

Je bent nu offline