Onderzoekers Willem Koetsenruijter (links) en Jaap de Jong (midden) bij een eerste bijeenkomst over het fonds in 2017. (Archieffoto: Chris de Waard).

Onderzoekers over Leids Mediafonds: goed bezig, wel verbeterpunten

Onderzoekers van de Universiteit Leiden hebben in een advies aan het Leidse gemeentebestuur drie verbeterpunten voorgesteld voor het Leids mediafonds. Het fonds functioneert volgens de onderzoekers goed en draagt bij aan kritische lokale journalistiek, maar het moet duidelijker worden wat de impact van gesubsidieerde producties is. Ook wordt aangeraden om het bestuur een vergoeding te geven voor het werk dat ze voor het fonds doen.

In de evaluatie (pdf) van het in 2018 opgerichte mediafonds zijn de onderzoekers kritisch op de producties die tot nu toe zijn voorgekomen uit de verleende subsidies. Het gaat om 33 journalistieke projecten die tot 1 februari van dit jaar werden toegekend met een totaal budget van ruim 450.000 euro. “Het oordeel over de kwaliteit van de producties is wisselend”, concluderen onderzoekers Jaap de Jong, Willem Koetsenruiter en Maarten Faber van de universiteit. Daarbij gaat het onder meer om onvoldoende professionele eindproducten en een tekort aan transparantie in het gebruik van bronnen.

Grote onderlinge verschillen
De onderzoekers benadrukken dat het onderlinge verschil tussen de producties soms groot is. Dat geldt ook voor de focus van sommige onderzoeken, die teveel wordt bepaald door de bestuurlijke agenda. “De bestuurlijke agenda bepaalt de journalistieke agenda in plaats van andersom.” Toch is het volgens de onderzoekers ook goed gelukt om de lokale journalistiek van verdieping te voorzien. “Partijen met macht en verantwoordelijkheid weten zich op een aantal dossiers kritisch gevolgd.”

Aan de gemeente Leiden zijn drie verbeterpunten voorgesteld, waarvan het college van burgemeester en wethouders er twee wil overnemen. Allereerst gaat het om de impact van de producties. Het advies om dat vooraf als criterium bij de aanvraag op te nemen, wordt door de stadsbestuurders in een begeleidende brief omarmd. Op die manier moet vooraf al duidelijk worden op welke manier een journalist ervoor gaat zorgen dat het onderzoek impact heeft en wat de spin-off zal zijn. Ook de tweede aanbeveling op dit punt, om achteraf een meer gestructureerd verslag te vragen, neemt het college over.

Komende jaren minder geld
Het voorstel om de bestuursleden van het fonds een vergoeding te bieden voor het werk en er op die manier voor te zorgen dat het fonds ook in de toekomst voldoende expertise behoudt, nemen burgemeester en wethouders niet over. Bij de oprichting van het fonds werd besloten dat er alleen een ‘reële onkostenvergoeding’ beschikbaar is voor bestuursleden, zodat zoveel mogelijk van het geld aan journalistieke producten kan worden uitgeven. “Gezien het relatief beperkte budget dat vanuit de gemeente voor het komend jaar gereserveerd is, ziet het college geen reden daar nu vanaf te wijken”, aldus de gemeente.

Voor dit jaar heeft de gemeenteraad 200.000 euro gereserveerd voor het Leids Mediafonds, voor 2021 is dat 100.000 euro. Vanaf 2022 is er geen budget in de meerjarenbegroting opgenomen omdat de gemeenteraad eerst wilde wachten op de evaluatie door de universiteit. Al sinds de start van het fonds is het de bedoeling dat er naast de gemeente ook andere geldschieters bijkomen. De provincie Zuid-Holland maakt onlangs bekend om dergelijke mediafondsen van cofinanciering te voorzien, maar ziet daar voorlopig vanaf omdat het geld wordt gebruikt voor ondersteuning van lokale media tijdens de coronacrisis.

Dit najaar bespreekt de gemeenteraad het onderzoek, waarna ook over de budgetten voor de jaren vanaf 2022 zal worden besloten.

Advertentie

Leiden Leids Mediafonds


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×