Dodenherdenking op het Pieterskerkhof. (Archieffoto: Chris de Waard).

Leiden herdenkt doden op drie plaatsen

Op verschillende tijden en plaatsen in Leiden wordt op 4 mei stilgestaan bij de Nederlandse slachtoffers in en na de Tweede Wereldoorlog. De herdenkingen vinden plaats bij het Militair Oorlogsmonument op de Haagse Schouwweg, het monument de Naald in de Kooi en in de Pieterskerk.

Oorlogsmonument Haagse Schouwweg

De eerste herdenking is bij het Militair Oorlogsmonument op de Haagse Schouwweg. Om 15.00 uur worden hier 51 jonge militairen herdacht die bij het Haagse Schouw zijn gesneuveld bij de inval van de Duitsers op 10 mei 1940. De herdenkingstoespraak wordt gehouden door Herman Amersfoort, hoogleraar Militaire Geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam.

Programma
14.30 uur Ontvangst genodigden in de kantine DOCOS Tafeltennisvereniging (overzijde monument)
14.50 uur Opstellen deelnemers voor vertrek naar het Monument
15.00 uur Aanvang herdenking
Appèl
Welkomstwoord
Declamatie
Koraalmuziek
Herdenkingstoespraak door Herman Amersfoort, hoogleraar Militaire Geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam
Signaal
Twee minuten stilte
Last Post
Wilhelmus (twee coupletten)
Bloemlegging
Defilé

Monument de Naald

Ook in de Kooi worden de doden herdacht. Elk jaar organiseert woningcorporatie de Sleutels een herdenkingsdienst bij de Naald. In het bijzonder wordt er stilgestaan bij het lot van de leden van de voormalige woningbouwvereniging ‘De Eendracht’, een van de voorgangers van de corporatie. Het programma begint om 16.45 uur in de Baptistenkerk. Namens de gemeente houdt burgemeester Lenferink een toespraak. Kinderen van OBS De Viersprong zullen een gedicht voordragen.

Programma
16.45 uur Ontvangst van de gasten in de Baptistenkerk, Driftstraat 49A
17.15 uur Stille tocht naar het monument
Gerda van den Berg, directeur-bestuurder, opent de plechtigheid.
Burgemeester Lenferink spreekt namens de gemeente Leiden
Gelegenheid tot het leggen van kransen/bloemen
Oplezen van de Namen op de Naald
Kinderen van de OBS De Viersprong dragen een gedicht voor
Last Post door Gerben Diepenbach, trompettist van jong K&G
Twee minuten stilte

Pieterskerk

Net als vorig jaar start de herdenking in de Pieterskerk om 19.00 uur. Daarbij zal ook de replica van het monument naast Molen de Valk weer aanwezig zijn. Ernst Jansz, één van de oprichters van popgroep Doe Maar, is tijdens de herdenking aanwezig. Hij houdt daarbij een toespraak en speelt een aantal nummers. Het thema is dit jaar het Indische en Indonesische verzet.

Programma
19.00 uur Inleidend orgelspel door Erik van Bruggen
Welkom door Ton Kohlbeck, voorzitter Stichting Dodenherdenking Leiden
Openingswoord door Burgemeester Lenferink
Samenzang Wilt heden nu treden
Muziek door Ernst Jansz
Herdenkingsrede door Ernst Jansz
Muziek door Ernst Jansz en violiste Aili Deiwiks
Mededelingen
Samenzang Wilhelmus
Uitleidend orgelspel door Erik van Bruggen

Aansluitend aan de herdenking in de kerk vindt een bijeenkomst plaats bij het tijdelijk monument op het Pieterskerkplein. Daar worden de twee minuten stilte in acht genomen, waarna de krans- en bloemlegging en het defilé volgen. Bij het monument zal de herdenking muzikaal omlijst worden door het Podiumorkest van Concordia Leiden. Wouter Ydema, stadsdichter van Leiden, schreef speciaal voor deze gelegenheid het gedicht ‘De stilte spreekt’.

Meer informatie over Dodenherdenking 2016 is te vinden op de website van Stichting Dodenherdenking Leiden.


Reanne van Kleef in gesprek met Ton Kohlbeck, voorzitter Stichting Dodenherdenking Leiden, over dodenherdenking 2016 bij de Pieterskerk.

Nieuws


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×