De circa 250 vluchtelingen uit de noodopvang aan de Wassenaarseweg worden door het COA overgeplaatst naar verschillende asielzoekerscentra. (Archieffoto: Chris de Waard).

Vluchtelingen weg uit noodopvang Wassenaarseweg

Vanaf morgen worden de vluchtelingen die nu nog verblijven in de noodopvang aan de Wassenaarseweg elders gehuisvest. Het COA heeft laten weten dat alle vluchtelingen inmiddels bij de IND op gesprek zijn geweest. Zij hebben een tijdelijke verblijfsvergunning gekregen, zitten in de verlengde asielprocedure of hebben een afwijzing en moeten terug naar het land van herkomst.

Chris de Waard in gesprek met burgemeester Lenferink over het plotselinge vertrek van de vluchtelingen. Oplopende spanningen in de noodopvang zouden aan het versnelde vertrek ten grondslag liggen.

Het COA verhuist de huidige bewoners van de Wassenaarseweg conform de fase in hun asielprocedure naar verschillende AZC’s, waar meer voorzieningen beschikbaar zijn.

Het Leidse college van burgemeester en wethouders laat in een verklaring weten zich van het begin af aan nauw verbonden te hebben gevoeld met de groep mensen die in oktober in de regio is opgevangen. Op de noodopvang zijn vanaf het begin ook veel vrijwilligers actief geweest. “Het college waardeert de inzet van al deze vrijwilligers zeer. Ook voor hen komt dit vertrek onverwacht. Veel vluchtelingen hebben een band opgebouwd met inwoners van de stad en hebben hier al een start gemaakt met hun integratie”, zo schrijven burgemeester Lenferink en wethouder Roos van Gelderen in een mail aan de gemeenteraad.

Niels van der Spijk van Cocktail Leiden hoopt dat de LHBT-vluchtelingen waar het COC Leiden zich om bekommert op plekken terecht zullen komen waar ze op begrip kunnen rekenen.

Nog niet alle vluchtelingen uit de noodopvang zijn aan de gemeente gekoppeld waar zij in de toekomst een woning krijgen. Of en hoeveel vluchtelingen aan Leiden of aan gemeenten in de regio worden gekoppeld, is op dit moment nog niet duidelijk. “Het is het college bekend dat veel mensen graag in Leiden of directe omgeving willen wonen. Het college van burgemeester en wethouders staat hier positief tegenover en gaat met het COA in gesprek over de wijze waarop dit mogelijk gemaakt kan worden”.

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) heeft het pand aan de Wassenaarseweg tot oktober 2016 beschikbaar voor noodopvang. De kans is dus groot dat het in de nabije toekomst opnieuw gebruikt zal worden voor de opvang van nieuwe vluchtelingen.

Leiden Politiek Vluchtelingen


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×