De jaarlijkse Ondernemersborrel van de gemeente Leiden trok zo'n 800 belangstellenden: wat vinden zij? (Foto's: Chris de Waard)

De Leidse gemeenteborrel voor ondernemers

De bij aankomst uitgedeelde smoothies leken het te verliezen van de alcoholische dranken, terwijl ze zo lekker waren. Maar het aanbod aan wijn en bier was nu eenmaal groter. Op het punt van de inwendige mens werd ‘de Leidse ondernemer’ goed verzorgd tijdens de jaarlijkse Ondernemersborrel van de gemeente Leiden. Bedoeld om te netwerken. Uitgevoerd door Kwik Events met ludieke kantjes – de toiletjuffrouwen – en voortreffelijke catering. Als volleerd dagvoorzitter praatte wethouder Strijk een viertal grootbeeld video’s over de beleidsdomeinen van de wethouders aan elkaar, waarna dat netwerken kon beginnen.

Meelfabriek
Nu hij op het punt staat te worden verbouwd, lijkt de Leidse locatie Meelfabriek te zijn ontdekt als plek die blijkbaar vooruitgang en innovatie belichaamt. Een icoon van opkomst en neergang, van dynamiek en verandering. Dat is wat het College de ongeveer 800 aanwezige ondernemers voorhield. De economie verandert. De samenleving verandert. De stad verandert. Leiden reageert daarop; met projecten als nieuwe parkeergarages, met pogingen moeilijk-plaatsbaren toch in het arbeidsproces een plek te geven, met duurzaamheidsinitiatieven als de Heineken warmterotonde, en met thema’s als ‘kennisstad’ en ‘sociale stad’.

Dialoog
Strijk benadrukte de dialoog met de ondernemers. Van hen wordt veel verwacht. Zij zijn degenen die met verandering kunnen, móeten omgaan en “de veranderingen zijn anders dan voorzien”. Strijks opmerking dat hij, toen hij zes jaar geleden wethouder werd, vond dat “het moeilijk is in Leiden dingen voor elkaar te krijgen” bleek opmaat voor een ‘we hebben u nodig’verhaal. Een oproep aan ondernemers zich in te zetten en in te spannen voor wat ook hún stad is.

Superheroes
Het was en bleef een netwerkbijeenkomst. Dat betekent vooral dat de aanwezigen aandacht voor elkaar hebben. Buiten tijdens de stadspresentatie bleek dat al enigszins, alhoewel de dreiging van regen wellicht meespeelde bij de overweging niet te gaan zitten maar in de nabijheid van beschutting te blijven staan. In de binnenzaal was het volop duidelijk. Dat netwerken maakte het echter ook lastig – onmogelijk – op vijf meter afstand nog iets te verstaan van de uitreiking van de Superheroes-award van Studio Moio. Het werd de Fietsenman. En gelukkig was Sleutelstad FM er ook.

Wat willen de ondernemers zelf?
Het is mooi en aardig wat de gemeente doet en presenteert. Maar is het ook waaraan ondernemers denken als je ze plots en op de man afvraagt ‘wat zou u willen dat de gemeente voor u doet? Wat zou u willen? Wat zou u adviseren?’. Vanzelfsprekend is dan het meest voorkomende antwoord “Daar moet ik ’s goed over nadenken”, want onnadenkend antwoorden is voor iedere ondernemer niet slim. Toch was een fors aantal zo sportief wat gedachten los te laten.

Van een nieuwe bestuursvorm tot het probleem van de fietsen
Zo kwam uit Leiderdorp (Area071) de intrigerende opmerking “trek de randgemeenten er ook bij. Niet bétrek, maar trek”. Het is de constatering dat ontwikkelingen vaak de stedelijke schaal te boven gaan en ook bovengemeentelijk moeten worden aangepakt. “De bestuursvorm die daarbij hoort, volgt vanzelf wel”.

Of de ondernemers op het Gangetje, waarvan er drie samen staan te praten. Niet toevallig, want zij trekken ook als ondernemers gezamenlijk op, helpen elkaar. Zij wijzen op een stedelijk probleem “op zaterdag verliezen we omzet. Doordat mensen hun fietsen voor de winkels neerzetten. Dat is overal in de stad een probleem”. Een uitdaging, want de ervaring in de Breestraat is niet hoopgevend. Fietsers nieuwe gewoonten aanleren is een grote opgave.

Van parkeermeters tot flexplekken
Maar er zijn ook andere wensen. Used Tyre Centre verhuist 3 juni naar de Lammenschansweg, maar heeft “wel twee jaar” gezocht naar een geschikte locatie. Het is lastig voor kleine, beginnende ondernemers, terwijl dat wel de grotere van de toekomst (kunnen) zijn. Ondernemers vinden dat met hun belangen te weinig rekening wordt gehouden. Parkeerbeleid is er zo een. Veel van de opmerkingen gaan niet over de tarieven, maar over gemak. Dat de parkeermeters onvindbaar ver weg staan, dat er geen gastenkaarten zijn, dat het niet mogelijk is uitrijkaarten te hebben voor parkeergarages. Gemak aanbieden aan je klant: dat is de clou.

Jaco van Sjhapoo is architect en zou graag een minder sterk Anton Pieckkarakter in de stad zien. “Minder truttig. Innovatie en ontwikkeling, waar de wethouder het over had, dat is toch niet ’terug gaan in de tijd’?” Voormalig wethouder De Haan, nu namens De Veenfabriek, verwacht vooral veel van het blíjven investeren in ondermeer het Cultuurkwartier. Hij voorziet daar crossovers tussen musea en podia op ondermeer het nieuwe Evenementenplein “en een magneetwerking voor en naar de stad”.

Bureau 3-10 is een startup, een beginnend bedrijf. Terwijl in Leiden de mening heerst dat er voldoende flexplekken zijn te vinden, is hun ervaring dat dat relatief is. “Ze zijn soms te duur, soms alleen voor langere periode te huur. Zoals Seats2Meet – binnenlopen, werken en mensen ontmoeten – heeft de stad niet”.

Economie Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×