De in Leiden woonachtige rector staat midden in de Leidse samenleving. Dat bleek ook afgelopen weekeinde weer toen hij onder meer de Oude Sterrewacht bezocht tijdens de Museumnacht Leiden. (Foto: Oude Sterrewacht).

Carel Stolker herbenoemd als rector magnificus en voorzitter universiteit

Rector magnificus en voorzitter van het College van Bestuur van de Universiteit Leiden prof. mr. Carel Stolker is door de Raad van Toezicht herbenoemd. De Raad van Toezicht heeft besloten om Stolker met ingang van 9 februari 2017 te benoemen voor een tweede termijn van vier jaar. Voorafgaand aan dat besluit heeft de Raad van Toezicht de decanen en de Universiteitsraad gehoord, die de herbenoeming van harte ondersteunen.

Voorzitter dr. Nout Wellink van de Raad van Toezicht zegt over de herbenoeming: “Carel Stolker is een academicus pur sang met een brede ervaring op het gebied van onderwijs en onderzoek. Stolker is een gedreven bestuurder die zeer goed is ingevoerd in de Leidse (universitaire) gemeenschap. Hij heeft succesvol verder gebouwd aan de ingeslagen koers van onze universiteit en zorgt daarbij voor veel draagvlak bij studenten, docenten, onderzoekers en ondersteunende staf.”

Wellink wijst verder op het belang van het doorzetten van de strategie om de universitaire campus in Den Haag verder te versterken. “Ook de samenwerking met de Technische Universiteit Delft en de Erasmus Universiteit Rotterdam zijn onder zijn leiding een volgende fase ingegaan. Daarnaast bouwt Carel Stolker aan een universiteitsbrede, internationale samenwerking met universiteiten in onder meer Indonesië, China en landen in Zuid-Amerika. Ook de sterk toegenomen aandacht voor alumni en de geïntensiveerde samenwerking met het LUF zijn voor de universiteit van groot belang.”

Leiden Science


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×