Sloop van de vijf centraal gelegen blokken woningen tussen de Parkstraat, Javastraat, Driftstraat en Timorstraat en de twee blokken aan de Lage Rijndijk tussen de Sumatrastraat en de Driftstraat is in de ogen van tien oud-wethouders onwenselijk. (Archieffoto: Chris de Waard).

Oud-wethouders laken voorgenomen sloop woningen Oude Kooi

Tien Leidse oud-wethouders hebben ‘uit liefde voor Leiden’ een gulden regel doorbroken. Ze lopen hun opvolgers bewust voor de voeten met een brief aan de Leidse gemeenteraad waarin ze de raad oproepen om de centrale blokken in de Oude Kooi voor sloop te behoeden.

Van een oud-wethouder ontbreekt de handtekening. dat is die van Gerda van den Berg. Zij is het tegen wiens besluit de brief van de ex-bestuurders zich richt. Van den Berg nam eerder deze maand als directeur van woningcorporatie De Sleutels het sloopbesluit.

De Leidse oud-wethouders overwonnen hun schroom onder meer omdat ze al hadden meegekregen dat een ruime meerderheid in de raad niets ziet in de voorgenomen sloop. “Deze brief is dus vooral bedoeld om u met uw inzet te complimenteren en u onze steun betuigen in uw strijd om een belangrijk stuk cultuurgeschiedenis voor Leiden te bewaren.”

Het tiental put uit eigen ervaring als wordt benoemd dat het besturen van de stad een constante zoektocht is naar evenwicht tussen bescherming en benutting, de juiste balans tussen heden en verleden. daarbij schromen ze niet om enkele strofes aan te halen uit het Leidse volkslied (stad van heden en verleden… stad van mijn hart door nu en toen) dat is geschreven door Rens Heruer die als voorzitter van de Historische Vereniging Oude Leiden ook al bezwaar maakt tegen de voorgenomen sloop. Zijn stichting heeft een verzoek ingediend om de huizen tot monument te maken.

Er waren, zo memoreren de oud-wethouders, in de loop van de geschiedenis tal van momenten waarop beslissingen genomen hadden kunnen worden waardoor Leiden er nu anders uit zou zien. “Wat te denken van de plannen uit de jaren zestig voor een ringweg die het Rapenburg moest doorkruisen? Of de recentere plannen om het Elisabethziekenhuis en de Meelfabriek te slopen? Behoud van de Meelfabriek is goed voor de stad. Maar dat geldt evenzeer voor het behoud van de plek waar arbeiders van Meelfabriek De Sleutels woonden. Hun huizen werden immers ontworpen door de vermaarde Leidse architect Hendrik Johannes Jesse, in een voor het interbellum ongekende hoge kwaliteit voor sociale huisvesting.”

De centrale blokken woningen van de Oude Kooi zijn volgens de ex-bestuurders belangrijk in de Nederlandse  architectuurgeschiedenis en de sociale geschiedenis van Leiden en Nederland.

De brief is opgesteld door oud PvdA-wethouder Ron Hillebrand en is mede-ondertekend door Pieter van Woensel (VVD), Alexander Pechtold (D66), Jan-Jaap de Haan (CDA), Jan Laurier (GroenLinks), Raymond Keur (SP), Rogier van der Sande (VVD), Ruud Hessing (D66), Marc Witteman (PvdA) en Pex Langenberg (D66).

Ze besluiten hun brief met een aanbod: “Wij wensen u veel succes en wijsheid bij uw zoektocht naar instrumenten en mogelijkheden om de waardevolle woningen in de Oude Kooi voor de toekomst te behouden. Als wij u daarbij op enig moment met raad of daad van dienst kunnen zijn, dan kunt u op ons rekenen.”

Morgen buigt de raadscommissie Stedelijke Ontwikkeling zich over het sloopbesluit van De Sleutels naar aanleiding van een motie van PvdA, CDA, SP, GroenLinks en D66 waarin het college wordt opgeroepen om de sloop tegen te houden en ervoor te zorgen dat de centrale blokken alsnog worden gerenoveerd.

Leiden Politiek Oude Kooi


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×