De centrale blokken in de Kooi worden gemeentelijk monument. Sloop is daardoor vrijwel uitgesloten. (Archieffoto: Chris de Waard).

Leidse gemeenteraad unaniem achter monumentenstatus centrale blokken

Het was niet de verrassing van het jaar dat alle aanwezige politieke partijen gisteren hun steun betuigden aan het voorgenomen besluit van het Leidse college van burgemeester en wethouders om de zogeheten ‘centrale blokken’ in de Kooi de status te geven van gemeentelijk monument. Een opluchting was het wel. Zowel voor de partijen die zich daar echt hard voor hadden gemaakt als voor de bewoners.

Chris de Waard sprak na afloop van de commissiebehandeling met bewoners, politici en de directeur van De Sleutels.

De kans dat de woningen nu nog tegen de vlakte gaan en worden vervangen door nieuwbouw is nihil. Ook directeur-bestuurder Gerda van den Berg van corporatie De Sleutels ziet dat zo. De Sleutels heeft zich lang hard gemaakt voor sloop en nieuwbouw in plaats van het renoveren van de beeldbepalende woningen. Dat was namelijk zo’n zes miljoen euro goedkoper geweest. Nu zo’n beetje de hele stad wil dat de woningen behouden blijven, gaat De Sleutels met die nieuwe realiteit plannen maken voor renovatie.

Niet alles aan de woningen is even monumentwaardig. Het interieur en de achtergevels bijvoorbeeld niet. Dat biedt kansen om de woningen in elk geval gelijk met de renovatie ook te moderniseren. Ook kunnen ze aan de achterzijde uitgebouwd worden, waardoor de huizen wat groter worden. Of dat ook echt gaat gebeuren is nu nog niet duidelijk. De corporatie is begonnen met het maken van een plan voor de woonblokken en betrekt daarbij ook de bewoners en de verschillende organisaties die de monumentenstatus hadden aangevraagd. En die eerste gesprekken zijn volgens de betrokkenen veelbelovend. “Het lijkt erop dat de projectleider van de directie de juiste opdracht heeft gekregen,” zegt bijvoorbeeld Adriaan van der Klein van de bewonerscommissie.

Advertentie

Leiden Politiek Oude Kooi


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×