Wie een boer kent die gebruik wil maken van dit aanbod, kan contact op met Hugo Brouwer van de voedselbank Leiden via inzamelingen@leiden.voedselbankennederland.nl.