(Foto: Janne Tuijnman).

Koninklijke onderscheiding voor Leidse rechter

on_officierAfgelopen woensdag heeft Leidenaar René Elkerbout uit handen van burgemeester Van Aartsen van Den Haag een Koninklijke Onderscheiding gekregen. Na afloop van een symposium ter gelegenheid van zijn vertrek bij de Haagse rechtbank als Senior Rechter A, werd Elkerbout benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau.

Elkerbout werd in 1988 benoemd tot rechter plaatsvervanger bij de arrondissementsrechtbank te Den Haag. Twee jaar later werd hij benoemd tot rechter en in het jaar 2000 werd hij vicepresident, werkzaam in de strafsector.

In 2009 werd hij benoemd tot Senior Rechter A. Deze functie van Senior Rechter A is binnen de beroepsgroep van rechters een functie die is voorbehouden aan de echte zwaargewichten. Het type ‘Senior Rechter A’ wijst uitspraak in uitzonderlijke zaken, waarbij beoordeling door complexiteit, omvang of afbreukrisico in hoge mate langs ongebaande paden moet plaatsvinden.

Veel van de moeilijkste zaken die in de afgelopen decennia voor de Haagse rechtbank speelden zijn mede door Mr. Elkerbout behandeld. Zo speelde hij een belangrijke rol in de processen over de genocide in Rwanda, in de jaren ‘90. Andere lastige zaken als de door haar moeder zwaar verwaarloosde Savannah en de zaak van de Hofstadgroep kwamen bij hem voor. Misschien het meest sprekende voorbeeld van een moeilijke zaak vormt het recente vonnis in het Jihadstrijders proces.

De uitspraken van Mr. Elkerbout waren soms controversieel maar worden op cursussen voor jonge rechters vaak gebruikt als modelvonnissen. In zijn vonnissen blijkt zijn rechtlijnigheid en zijn permanente verdediging van de democratische rechtstaat. In zijn werk als rechter heeft hij met gedrevenheid en tegelijkertijd met een uiterst gewetensvol oog voor de juiste verhoudingen en rollen een voorbeeldfunctie vervuld voor iedereen die kennis nam van zijn handelen en uitingen. Dat geldt voor collega’s, voor degenen die rechtstreeks met de resultaten van zijn werk te maken kregen, voor zijn sociale omgeving en voor het bredere publiek. Zijn vonnissen zijn nationaal en internationaal toonaangevend en met zijn vonnissen is Elkerbout op tal van belangwekkende vraagstukken rechtsvormend bezig geweest.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×